29 april 2023  
MRV opent vacature voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de Algemene Vergadering van 29 maart van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) heeft Generaal-majoor der Fuseliers b.d. drs. Hans van der Louw bekendgemaakt dat hij gaat terugtreden als voorzitter van de MRV. Klik hier voor de toelichting hoe hij tot deze beslissing is gekomen en hier voor de reactie van (de overige leden van) het bestuur. Generaal Van der Louw blijft zijn taken als voorzitter uitvoeren totdat een nieuwe voorzitter in functie is.

De
MRV opent hierbij de vacature van voorzitter van het bestuur. De functie staat open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. De vacature wordt gepubliceerd om zoveel mogelijk kandidaten in de gelegenheid te stellen te solliciteren en de beste kandidaat te kunnen selecteren.

 

Functie 

De voorzitter is verantwoordelijk voor het: 

 • leiding geven aan het bestuur en sturen op prioriteiten
 • onderhouden van de contacten met de besturen van afdelingen, gelieerden, geassocieerden, de KNHS en Defensie
 • extern vertegenwoordigen van de vereniging
 • bijdragen aan de ontwikkeling van de militaire ruitersport.

 

Profiel
De voorzitter dient te voldoen aan het volgende profiel:  

 • inspirator, organisator en teamspeler
 • proactief en resultaatgericht
 • (bij voorkeur) goede kennis van de regels van de MRV, de SMR en de KNHS
 • (bij voorkeur) deelgenomen hebben aan militaire diensten te paard bij een van de ere-escortes of als Adjudant van Z.M. de Koning
 • (bij voorkeur) behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op dit moment uit:  

 • voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. drs. Hans van der Louw
 • penningmeester: Kapitein ter zee van de Koninklijke Marine b.d. mr. drs. Michel Loof
 • secretaris: vacature
 • ledensecretaris: Majoor (R) van de Militair-juridische dienst mr. drs. Jan van de Ven
 • wedstrijdcoördinator: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht jkvr. drs. Cornelie op ten Noort.

 

Kandidaat vanuit het bestuur
Op grond van artikel 7.7 van de statuten van de MRV kan het bestuur kandidaten voordragen voor een functie binnen het bestuur. Op basis hiervan draagt het bestuur Brigadegeneraal der Grenadiers Frits van Dooren voor als kandidaat-voorzitter. Het bestuur acht generaal Van Dooren een uitstekende kandidaat. Generaal Van Dooren heeft als commandant van het Opleidings- en Trainingscommando van de Koninklijke Landmacht verschillende keren opgetreden als medegastheer van de Militaire Prestatietocht Te Paard.


Procedure
Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich tot maandag 15 mei aanmelden via penningmeester@militaireruitersport.nl. Op 31 mei wordt een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden, waarin wordt gestemd over de dan voorliggende kandidaten.

 Uitsnede uit de aquarel 'Generaal en Staf eener Divisie Infanterie, 1896' van de Nederlandse kunstschilder Jan Hoynck van Papendrecht. Omdat hij uitermate zorgvuldig was in het weergeven van zijn onderwerpen en oog had voor detail, gelden de werken van Hoynck van Papendrecht als een historische bron