11 maart 2018  
Deelname aan examens en wedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 3 maart is de militaire ruitersportkalender 2018 bekendgesteld (klik hier), met daarin onder andere:

 

  • examens van de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR)
  • wedstrijden georganiseerd door of onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV). 

 

Sinds de nauwere samenwerking tussen de MRV, SMR en KNHS (klik hier) gelden met ingang van dit jaar de volgende regels voor deelname aan deze examens en wedstrijden, waaronder de Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport: Dressuur, Springen en Eventing.

 

Ruiters en amazones die:

 

  1. zich inschrijven voor een wedstrijd georganiseerd door of onder auspiciën van de MRV dienen lid te zijn van de MRV; indien zij deelnemen zonder zich vooraf als lid te hebben aangemeld, worden zij geacht met hun inschrijving en deelname toestemming te hebben gegeven voor lidmaatschap van de MRV
  2. zich inschrijven voor een examen Militair Ruiterbewijs of Militair Ruiterbewijs in Zilver, of het Militair Ruiterbewijs in Zilver of Goud aanvragen, worden automatisch lid van de MRV
  3. in 2017 hun lidmaatschap van de MRV hebben herbevestigd (klik hier), of conform punt 1 of 2 lid worden van de MRV, worden geacht hun toestemming te hebben gegeven voor het aan het lidmaatschap van de MRV verbonden lidmaatschap van de KNHS
  4. in uniform willen rijden, kunnen het DT-Rij van hun krijgsmachtdeel aanvragen (klik hier); hen wordt verzocht zich te houden aan de regels en aanbevelingen over de militaire etiquette op en rond het paard (klik hier)
  5. een starptas van de KNHS willen aanvragen, kunnen dat via hun lidmaatschap van de MRV doen (klik hier)
  6. uitkomen op wedstrijden georganiseerd door of onder auspiciën van de MRV, worden geacht de regels van de MRV (waaronder over wedstrijduitslagen, klik hier) en de KNHS te kennen.

 

Aan het lidmaatschap van de MRV plus KNHS zijn geen nadere kosten verbonden. Aan het lidmaatschap van een regionale afdeling kunnen kosten verbonden zijn, zoals bepaald door de betreffende afdeling.

 

Wil je (alsnog) lid worden van (een regionale afdeling van) de MRV en de KNHS? Meld je dan aan via www.militaireruitersport.nl onder Aanmelden

 Wachtmeester Chantal Gommans rijdt bij het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, is landelijk militair lid van de MRV en de KNHS en kwam op het Nationaal Militair Kampioenschap 2017 met Par Excellence uit in L2 dressuur en B springen