3 september 2021  
Nieuwe pagina's voor het Escorteregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Cavalerie Ere-Escorte brengt dit jaar een aantal nieuwe pagina's uit voor iedereen die over het Escorteregister beschikt.

 

Het Escorteregister is een historische uitgave waarin de geschiedenis van het Cavalerie Ere-Escorte en de namen van alle ruim 500 escorteurs der Cavalerie sinds WOII zijn opgetekend. De eerste, tweede en derde druk verschenen resp. in 1981, 1991 en 1998; de vierde in 2016, bij het 50-jarig bestaan van de stichting. Het boek wordt op aanvraag toegezonden aan oud-escorteurs (klik hier).


Vorig jaar voerde de in 1966 opgerichte Stichting Cavalerie Ere-Escorte een statutenwijziging door, waarin de statutaire doelstelling werd gearticuleerd en de in de tijd geëvolueerde samenwerking met de in 1999 opgerichte eenheid, het Cavalerie Ere-Escorte, haar beslag kreeg. Ook werd Koninklijk Besluit (KB) No. 20 als integraal onderdeel in de statuten opgenomen, dat werd geslagen op 17 maart 1815 en sinds meer dan tweehonderd jaar de grondslag is voor de inzet van de Cavalerie bij de Grote Ceremoniën van Staat.


In verband hiermee komen dit jaar de volgende nieuwe pagina's voor het Escorteregister uit:

 

  1. vier pagina's met daarin het origineel en een afschrift van Koninklijk Besluit No. 20 van 17 maart 1815 (klik hier), te plaatsen in het Escorteregister in de sectie over het Koninklijk Huis, na het voorwoord van ZM Koning Willem-Alexander en HKH Prinses Beatrix;
  2. de oorkonde van de inzet van een peloton Cavalerie Ere-Escorte bij de Nationale Feestdag 175 Jaar België op 21 juli 2005 in Brussel (België), een (inter)nationale traditionele militaire ceremonie waar Nederland destijds voor was uitgenodigd;
  3. de oorkonde van de inzet van een escouade Cavalerie Ere-Escorte bij El Relevo Solemne op 24 mei 2006 in Madrid (Spanje), een (inter)nationale traditionele militaire ceremonie waar Nederland destijds voor was uitgenodigd;
  4. een oorkonde die de gereedstelling vanuit de Stichting Cavalerie Ere-Escorte beschrijft, met een opsomming van alle tenuen, uitrustingsstukken, harnachementen en overige materialen die de stichting jaarlijks ter beschikking van de krijgsmacht stelt bij de optredens van de eenheid.

 

Deze pagina's worden op aanvraag toegestuurd aan iedereen die over het Escorteregister beschikt. Dit met uitzondering van actief dienende escorteurs (ruiters, staf- en bestuursleden), die de pagina's via de militaire lijn ontvangen.

 

Klik hier om je aan te melden voor de nieuwe pagina's voor het Escorteregister. Dit kan tot 1 oktober 2021.

 Majoor Harke In den Kleef, hier als commandant tijdens de uitvoering van El Relevo Solemne in 2006 voor het Koninklijk Paleis in Madrid, is escorteur sinds zijn tijd als cadet op de KMA: ruiter sinds 1983, commandant 2004-2007 en bestuurslid verantwoordelijk voor de tenuen, uitrustingsstukken, harnachementen en overige materialen sinds 2008