23 maart 2017  
SMR opent vacature voor twee examinatoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) opent twee vacatures voor KNHS-bevoegde juryleden met een militaire achtergrond, om als examinator zitting te nemen in de examencommissie voor het Militair Ruiterbewijs en/of het Militair Ruiterbewijs in Zilver.

 

Examinatoren dienen te voldoen aan de volgende vereisten: KNHS- jurybevoegdheid dressuur (minimaal klasse B-L) en/of springen en een militaire achtergrond. Tot verdere aanbeveling strekken het als ruiter of instructeur verbonden zijn (geweest) aan een ere-escorte en het behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs (MRb), het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) of het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG).

 

De vacatures betreffen:

 

  • één examinator met KNHS-jurybevoegdheid dressuur
  • één examinator met KNHS-jurybevoegdheid springen.

 

De opdracht van de MRb-examencommissie is te beoordelen of de ruiter in staat mag worden geacht op verantwoorde en correcte wijze deel te nemen aan militaire bereden optredens met stang-en-trens-hoofdstel en getrokken sabel. In de MRb-examencommissie dient tenminste één examinator te beschikken over KNHS-jurybevoegdheid dressuur en dient de voorzitter als instructeur verbonden te zijn (geweest) aan een ere-escorte. Verder is één bevoegd examinator voor het KNHS-Ruiterbewijs (niet noodzakelijk met militaire achtergrond) toegevoegd in verband met het theorie-examen en de gelijkschakeling met het KNHS-Ruiterbewijs.
 

De opdracht van de MRbZ-examencommissie is te beoordelen of de ruiter over voldoende rijvaardigheid beschikt om te mogen beginnen aan de vereisten voor MRbG, waarvoor een prestatie in de van oorsprong militaire discipline eventing (klasse B) is vereist. In de MRbZ-examencommissie dient tenminste één examinator te beschikken over KNHS-jurybevoegdheid springen.

 

De huidige examinatoren zijn:

 

  • Opperwachtmeester (R) der Cavalerie mr Max Bentum, ruiter en instructeur Cavalerie Ere-Escorte, KNHS-bevoegd jurylid springen *)
  • Opperwachtmeester (R) der Cavalerie bd Atte Spanjer, voormalig ruiter en instructeur Cavalerie Ere-Escorte, KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-L *)
  • Eerste luitenant (R) van de Koninklijke Luchtmacht bd Annemarieke Roling: KNHS-bevoegd jurylid dressuur klasse B-L
  • Tweede luitenant (R) der Huzaren mr Detlev Grin, ruiter Cavalerie Ere-Escorte, examinator KNHS-Ruiterbewijs.

 

       *) kan optreden als voorzitter.

 

De SMR betaalt examinatoren een onkostenvergoeding van €120 per examen. Geïnteresseerde kandidaten die aan de bovengenoemde criteria voldoen en deel uit willen maken van (een van) de examencommissies zijn van harte welkom om zich aan te melden bij de voorzitter van de SMR, Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge (klik hier). .

 

Sinds 2002 zijn er 256 Militair Ruiterbewijzen, 149 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 56 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door inmiddels 294 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de SMR (klik hier).

 Huzaar Sjors Rozema is sinds 2000 bij het Cavalerie Ere-Escorte en behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2010