25 mei 2015  
MRV stelt regels voor wedstrijduitslagen bekend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met oog op de aanstaande Nationaal Militair Kampioenschappen (NMKs) stelt de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) voor de goede orde nogmaals de regels bekend voor de berekening van uitslagen van alle wedstrijden die worden verreden onder auspiciën van de MRV.

 

Deze regels gelden niet alleen voor de NMKs Eventing (30 mei 2015, klik hier) en Dressuur en Springen (26 juni 2015, klik hier), maar ook voor alle overige (onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV.

 

 1. Deelnemers aan (onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV dienen lid te zijn van (een regionale afdeling van) de MRV of voorafgaand aan de wedstrijd te worden via www.militaireruitersport.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 2. (Onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten, personeel van het Koninklijk Staldepartement en de Nationale Politie, alsmede niet-geüniformeerde gastleden van de MRV.
 3. De berekening van de wedstrijduitslagen vindt plaats zoveel mogelijk conform de regels van de KNHS.
 4. Uitslagen van (onderlinge) wedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de MRV zijn pas definitief nadat deze door de wedstrijdcoördinator of een andere voor de betreffende wedstrijd namens het hoofdbestuur aangewezen mandataris door ondertekening zijn vastgesteld.
 5. Bij (onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV die worden georganiseerd in combinatie met open KNHS-wedstrijden kan de MRV de uitslag bepalen aan de hand van de resultaten van combinaties die uitkwamen in de KNHS-rubrieken, gecombineerd met de resultaten van combinaties die uitkwamen in separate onderlinge wedstrijdrubrieken van de MRV die open staan voor geüniformeerde ruiters die niet met een eigen paard startgerechtigd zijn (in welk geval de MRV aanvullende vereisten aan de rijvaardigheid kan stellen).
 6. Prestaties voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver en Goud geleverd tijdens (onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV op basis waarvan het Militair Ruiterbewijs in Zilver en Goud behaald kan worden, worden erkend nadat de betreffende wedstrijduitslag conform D) is vastgesteld. Niet-geüniformeerde gastleden komen hier niet voor in aanmerking.
 7. Niet-geüniformeerde gastleden kunnen hors concours of voor KNHS-winstpunten deelnemen aan (onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV; hun prestaties worden echter niet in de volgorde voor geüniformeerde ruiters meegenomen.
 8. De titels Nationaal Militair Kampioen Dressuur, Nationaal Militair Springen en Nationaal Militair Eventing kunnen alleen worden verleend aan actief dienende beroepsmilitairen en reservisten met de Nederlandse nationaliteit.

 

Tot eind 2015 worden de volgende (onderlinge) wedstrijden onder auspiciën van de MRV georganiseerd:

 

 • za 30 mei 2015: Nationaal Militair Kampioenschap Eventing (klasse B-L) op Landgoed Maarsbergen in Maarsbergen *) (klik hier)
 • vr 26 juni 2015: Nationaal Militair Kampioenschappen Dressuur en Springen op Stal Groenendaal in Bunschoten *) (klik hier)
 • do 9 juli 2015: militaire dressuur- en springwedstrijd op Manege Middenhof in Maassluis
 • za 29 augustus 2015: KNHS-springwedstrijd met militaire rubriek op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde
 • za 19 september 2015: onderlinge dressuurwedstrijd op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde (klik hier)
 • za 28 november 2015: KNHS-dressuurwedstrijd (klasse B-M2) met militaire rubriek op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde (klik hier).

Op de met *) gemerkte (onderlinge) wedstrijden kan het Militair Ruiterbewijs in Zilver of Goud worden behaald.

 

Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl en www.militaireruitersport.nl.

 Sergeant Ingeborg Kamphuisen komt uit op veel militaire wedstrijden, waaronder recent de Nationaal Militair Kampioenschappen Springen en Eventing 2013 en 2014; zij behaalde vorig jaar het Militair Ruiterbewijs in Zilver