21 september 2017  
Koning onderscheidt Ritmeester Van den Berg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZM de Koning heeft deze week Ritmeester (R) der Huzaren Robert van den Berg onderscheiden met het Erekruis in de Huisorde van Oranje wegens verdiensten voor het Cavalerie Ere-Escorte (CEE).

 

Hij ontving de onderscheiding tijdens het traditionele escortediner daags voor Prinsjesdag uit handen van Generaal-majoor der Fuseliers Hans van der Louw, Adjudant-Generaal tevens Chef van het Militaire Huis van ZM de Koning.

 

De Huisorde van Oranje werd in 1905 ingesteld en wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders die vanwege verdienstelijke en karaktervolle vervulling van hun taak de leden van het Koninklijk Huis op eervolle en trouwe wijze terzijde hebben gestaan. De Koning is Grootmeester van de orde en bepaalt zelf wie in de Huisorde worden benoemd. 

 

De onderscheiding bestaat uit een Latijns kruis met afgeronde, rood geëmailleerde armen. In het midden staat een rond medaillon met een in blauw emaille uitgevoerde hoorn binnen een rood geëmailleerde band met het opschrift 'Je maintiendrai'. Tussen de armen bevindt zich een krans van oranjebladeren. Op de keerzijde staat het wapen van het Huis van Oranje.   

 

Ritmeester Van den Berg is sinds 1987 verbonden aan het CEE, achtereenvolgens als ruiter in het detachement dat het CEE jaarlijks levert aan het Koninklijk Staldepartement, als ordonnans, als instructeur en sinds 2003 als plaatsvervangend eskadronscommandant.

 

Sinds 1987 heeft hij deelgenomen aan 46 Grote Ceremoniën van Staat, waarmee hij 's lands meest ervaren actief dienende escorteur is. Hij was in 2002 betrokken bij de totstandkoming van de rijproef voor het Militair Ruiterbewijs en is sinds vele jaren verantwoordelijk voor de paarden waarmee het CEE haar taak volbrengt.

 

Eerder werden onder andere de volgende personen wegens verdiensten voor (onder ander) de ere-escortes onderscheiden in de Huisorde van Oranje:

 

 • Eerste luitenant (R) der Cavalerie bd Leen van der Elst (2016)
 • Luitenant-kolonel der Cavalerie bd Pieter Blussé van Oud-Alblas (2015)
 • Majoor-paardenarts (R) der Koninklijke Marechaussee bd drs Paul de Vries (2015)
 • Ritmeester (R) der Huzaren Haike Blaauw (2014)
 • Luitenant-generaal der Cavalerie bd Tony van Diepenbrugge (2014)
 • Generaal-majoor der Cavalerie bd en Adjudant-generaal ibd van ZM de Koning Henk Morsink (2013)
 • Ritmeester (R) der Cavalerie bd jhr ir Maurits van der Goes (2011)
 • Luitenant-generaal der Cavalerie bd Ruurd Reitsma † (2008)
 • Ritmeester (R) der Cavalerie bd ir Arent Modderman † (2003)
 • Commissaris van Politie en Ordonnansofficier van ZM de Koning Pieter Wiersinga (1996)
 • Adjudant-onderofficier der Cavalerie bd Ad Oostveen (1991)
 • Korporaal 1 (R) der Cavalerie bd Ed Burggraaf (1991)
 • Majoor der Cavalerie bd Frits Piekema (1983)
 • Brigadegeneraal der Cavalerie bd Frits Broertjes † (1981)
 • Majoor der Cavalerie bd mr Laurens Maaldrink (1981)
 • Huzaar 1 (R) bd Antoine Ottenheym † (1981)
 • Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie bd mr Frank baron van Lynden † (1977)
 • Majoor (R) der Cavalerie bd ir Conno van Romondt Vis † (1977)
 • Ritmeester der Cavalerie bd Jan Went † (1977).

 

Bij dezelfde gelegenheid nam het CEE afscheid van Andries Toering (na 2 jaar), Eerste luitenant der Cavalerie bd Rudolph Francis (na 4 jaar), Luitenant-kolonel der Cavalerie Jeroen Teunissen (na 7 jaar), Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Mark Hassink (na 9 jaar), Eerste luitenant der Huzaren Willem Timmerman (na 12 jaar), Eerste luitenant (R) der Huzaren drs Guido Daris (na 22 jaar) en Korporaal 1 der Cavalerie Ryklef Westra (na 35 jaar inzet). Overste Teunissen en korporaal Westra ontvingen de erelegpenning in brons van de Stichting CEE, respectievelijk voor bijzondere verdiensten met het opschrift 'geregeld tot in precisie' en langdurige verdiensten met het opschrift 'trouw is wederkerig'.

 De Chef Militair Huis, generaal Hans van der Louw, reikte op de avond voor Prinsjesdag het door ZM de Koning verleende Erekruis in de Huisorde van Oranje uit aan ritmeester Robert van den Berg