13 januari 2023  
SMR opent vacature voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) opent binnen het bestuur de vacature van voorzitter.

 

Bestuursfuncties bij de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) roteren statutair elke drie jaar, waarbij bestuurders slechts eenmaal herkozen kunnen worden. De SMR streeft naar een open bestuur met capabele, enthousiaste bestuursleden uit alle krijgsmachtdelen. De functie van voorzitter werd sinds 2019 vervuld door Kolonel der Cavalerie drs. Harold de Jong en wordt thans waargenomen door Majoor van de Koninklijke Luchtmacht Fabian van der Molen.  

 

Functie

De voorzitter is verantwoordelijk voor: 

  • het voorzitten van vergaderingen van de SMR
  • het samen met het bestuur bepalen van het beleid van de SMR
  • het statutair vervullen van de functie van vicevoorzitter Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'.

 

Profiel

De functionaris dient te voldoen aan het volgende profiel: 

  • accuraat, proactief en resultaatgericht
  • organisator en teamspeler
  • (bij voorkeur) deelgenomen hebben aan militaire diensten te paard (bij een van de ere-escortes of als Adjudant van Z.M. de Koning)
  • (bij voorkeur) behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op dit moment uit: 

 

Waarnemend voorzitter majoor Fabian van der Molen: 'De functie van voorzitter SMR is een veelzijdige functie waarbij je enerzijds direct betrokken kunt zijn bij de ruiters wanneer ze hun examen afleggen en anderzijds ook bestuurlijk actief bent. Deze combinatie van taken maakt dit een prachtige functie. Wat ook blijft opvallen is de gedrevenheid en het plezier waarmee we binnen het bestuur onze taken uitvoeren. De voorzitter heeft een grote rol bij het creëren van deze werkomstandigheden binnen het bestuur. Een mooie, maar ook verantwoordelijke taak. Want als bestuur voelen we de verplichting om veilige, transparante en professionele condities te scheppen waarbinnen ruiters hun examen kunnen afleggen'.

  

Het bestuur staat open voor alle rangen en krijgsmachtdelen. Gezien de taakstelling gaat de voorkeur uit naar kandidaten met minimaal de rang van majoor. Kandidaten kunnen zich tot 15 februari 2023 aanmelden via secretaris@militairruiterbewijs.nl. Kijk voor meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Kolonel Harold de Jong is sinds januari 2019 voorzitter van de Stichting Militair Ruiterbewijs en draagt na vier jaar de voorzittershamer over