15 oktober 2016  
Cavalerie Ere-Escorte: intekenen Escorteregister

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen Prinsjesdag heeft het bestuur van het Cavalerie Ere-Escorte de eerste exemplaren van het nieuwe Escorteregister uitgereikt aan ZM Koning Willem-Alexander en HM Koningin Máxima, HKH Prinses Beatrix, en ZKH Prins Constantijn en HKH Prinses Laurentien.

 

Het Escorteregister is een fraai boek in attilablauwe kaft waarin de geschiedenis van het Cavalerie Ere-Escorte en de namen van ruim 500 escorteurs der Cavalerie sinds WOII zijn opgetekend. De eerste, tweede en derde druk verschenen resp. in 1981, 1991 en 1998; de vierde druk volgde in 2016, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Cavalerie Ere-Escorte (1966-2016, klik hier). 

 

ZM Koning Willem-Alexander voorzag het boek van een voorwoord: 'Van harte gelukgewenst met het 50-jarig jubileum van het Cavalerie Ere-Escorte! U houdt een unieke militaire traditie in stand, onder meer door uw mooie en waardige begeleiding op Prinsjesdag. Mede namens mijn vrouw: heel veel dank!'.

 

De vierde druk werd tijdens het 10e lustrumgala in september uitgereikt aan alle aanwezige escorteurs en wordt op aanvraag ook uitgereikt aan alle overige ruiters, staf- en bestuursleden die in of na 1998 hebben deelgenomen aan een of meer Grote Ceremoniën van Staat.

 

In het Escorteregister worden onder andere beschreven:

 

  • vijf koninklijke huwelijken (1966, 1967, 1998, 2001, 2002)
  • drie inhuldigingen (1948, 1981, 2013)
  • drie koninklijke uitvaarten (2002, 2004)
  • alle jaarlijkse openingen van de Staten-Generaal op Prinsjesdag (sinds 1971).

 

Iedere oorkonde is voorzien van een unieke en kenmerkende foto of aquarel. De betekenis van de illustraties is toegelicht op www.cee.nl. De oorkondes kunnen daar ook individueel worden gedownload.

 

Ook is weergegeven wie een Militair Ruiterbewijs (standaard, in Zilver of Goud) hebben behaald. Inmiddels zijn dat 127 cavaleristen, waaronder 89 huidige ruiters, staf- en bestuursleden van het Cavalerie Ere-Escorte.

 

Intekenen kan via de website van het Cavalerie Ere-Escorte (klik hier). Vervolgens kan het Escorteregister op een van de volgende data worden afgehaald bij de beheergroep van het Cavalerie Ere-Escorte op de Du Moulinkazerne aan het Zeisterspoor 19 in Soesterberg:

 

  • 13 november 2016 13.00-15.00 uur
  • 27 november 2016 13.00-15.00 uur
  • 18 december 2016 13.00-15.00 uur.

 

Klik hier om in te tekenen voor het Escorteregister.

 De Chef Militair Huis, generaal Hans van der Louw, reikte op de avond voor Prinsjesdag het door ZM de Koning verleende Erekruis in de Huisorde van Oranje uit aan luitenant Leen van der Elst, die dit jaar een record vestigde door sinds 1978 aan 50 uitvoeringen van het Cavalerie Ere-Escorte deel te nemen - als ruiter, staf- en/of bestuurslid