27 mei 2018  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op donderdag 28 juni 2018 te 19:00 op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 Utrecht, gebouw V5.

 

De AV wordt georganiseerd volgens de nieuwe statuten. De agenda:

 

 1. opening, mededelingen en agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 21 november 2017 (klik hier)
 4. statutenwijziging en oprichting regionale afdelingen
 5. vaststelling huishoudelijk reglement (klik hier)
 6. jaarverslag 2017 (klik hier)
 7. vaststelling jaarrekening 2017 (klik hier)
 8. verslag kascontrolecommissie 2017, décharge bestuur, benoeming kascontrolecommissie 2018
 9. aansluiting KNHS en overzicht ledenaantallen (klik hier)
 10. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen
 11. wedstrijden en Nationaal Militair Kampioenen 2018
 12. kandidatuur en benoeming voorzitter; overdracht voorzitterschap
 13. bestuursrotaties: wedstrijdcoördinator; vicevoorzitter a.i.
 14. begroting 2018
 15. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 16. mededelingen gelieerde en geassocieerde organisaties
 17. datum volgende Algemene Vergadering: 6 december 2018
 18. rondvraag en sluiting. 

 

Op 4 mei is de vacature van voorzitter bekend gesteld (klik hier); de aanmeldperiode is inmiddels gesloten. Het bestuur draagt als nieuwe voorzitter voor: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. en Adjudant-generaal i.b.d. van Z.M. de Koning drs Hans van der Louw.

 

Persoonlijke leden die geen lid zijn van een regionale afdeling kunnen om 17:00 deelnemen aan de benoeming van de afgevaardigde namens de landelijke afdeling. Hiertoe draagt het bestuur voor: Ritmeester der Cavalerie b.d. Albert Lebon. Tegenkandidaten kunnen zich tot 14 juni aanmelden via secretaris@militaireruitersport.nl.

 

Voorafgaand aan de AV kan een maaltijd in de mess worden gebruikt; na afloop is er een borrel in het sportgebouw. Aanmelden kan tot 21 juni 19:00 via secretaris@militaireruitersport.nl onder vermelding van rang en naam, kenteken auto, alsmede afdeling, gelieerde of geassocieerde organisatie.

 Een van de Friese paarden uit de bereden standaardwacht van het Cavalerie Ere-Escorte