4 maart 2016  
Nieuwe regels voor het Militair Ruiterbewijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) stelt een aantal wijzigingen bekend in de regels voor het Militair Ruiterbewijs (MRb), het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) en het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG).

 

De uitgangspunten voor MRb, MRbZ en MRbG zijn: 

 

 • MRb dient als rijproef voor de bereden ere-escortes tijdens de Grote Ceremoniën van Staat
 • MRb, MRbZ en MRbG horen conform de militaire traditie toegankelijk te zijn voor ruiters zonder eigen (sport)paard
 • met MRbZ tonen ruiters aan dat zij over voldoende rijvaardigheid beschikken om te kunnen beginnen aan de vereisten voor MRbG
 • MRbG dient als aanmoediging om in de wedstrijdsport door te gaan; voor MRbG dient altijd een prestatie in de van oorsprong militaire discipline eventing (military) te worden getoond.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

 • MRb: de rijproef, de militaire theorie en de sabelexercitie worden op enkele punten verbeterd
 • MRbZ: de MRbZ-Caprilliproef komt na 1 mei 2016 te vervallen; MRbZ wordt verleend aan ruiters die MRb hebben behaald plus:
  • (de equivalent van) een winstpunt in (de onderlinge rubriek gelijk aan) B springen, op een door de SMR erkende, onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) georganiseerde militaire springwedstrijd, waaronder het Nationaal Militair Kampioenschap (NMK) Springen, of
  • een vergelijkbare prestatie als vereist voor een winstpunt B springen, op een onder auspiciën van de SMR georganiseerd en geëxamineerd (jacht)springparcours waarbij de maximale spronghoogte even hoog ligt als bij B eventing (80-90cm) en de lijnen en hindernissen uitdagender zijn gebouwd dan in B springen, of
  • de eis voor het onderdeel paardrijden voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp;
 • MRbG: wordt verleend aan ruiters die MRb hebben behaald plus MRbZ plus (de equivalent van) twee winstpunten in (de onderlinge rubriek gelijk aan) B eventing, of een winstpunt in een hogere rubriek, op (een) door de SMR erkende, onder auspiciën van de MRV georganiseerde militaire eventingwedstrijd(en), waaronder het NMK Eventing.

 

Nadat het bestuur van de SMR hier samen met een aantal deskundigen in 2015 veel voorbereidend werk aan had verricht, zijn de nieuwe regels met goedkeuring van de examinatoren vastgesteld door het bestuur van de SMR en het hoofdbestuur van de MRV, op aanbeveling van een hiertoe door de SMR en MRV ingestelde commissie bestaande uit:

 

 • Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg, eindredacteur SMR en MRV, tevens vicevoorzitter MRV: voorzitter
 • Ritmeester (R) der Huzaren b.d. jhr ir Maurits van der Goes, voorzitter Stichting Eventing Maarsbergen: lid
 • Opperwachtmeester (R) der Cavalerie mr Max Bentum, voorzitter MRb- en MRbZ-Examencommissie SMR, tevens vicevoorzitter KNHS: lid
 • Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders, wedstrijdcoördinator MRV: lid
 • Huzaar 1 (R) mr Detlev Grin, penningmeester SMR, tevens lid MRb-Examencommissie SMR: lid.

 

Kijk op www.militairruiterbewijs.nl voor de nieuwe regels, die vandaag in werking zijn getreden.

 

De MRbZ-caprilliproef kan voor het laatst worden verreden op 1 mei. Het streven is om het MRbZ-(jacht)springparcours voor het eerst op 22 oktober te laten verrijden. In 2016 kan dan op de volgende dagen worden voldaan aan de eisen voor MRb, MRbZ en/of MRbG:

 

 • 25-26 maart 2016: Nationaal Militair Kampioenschap Eventing (klasse B-M) op Landgoed Maarsbergen in Maarsbergen
 • 1 mei 2016: MRb-examen en laatste MRbZ-Caprilliproef op Hippisch Centrum Nootdorp in Nootdorp
 • 13 mei 2016: Nationaal Militair Kampioenschap Springen op Stal Groenendaal in Bunschoten
 • 28 mei 2016: KNHS-springwedstrijd (klasse BB-Z) met militaire rubriek op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde
 • 12 juni 2016: MRb-examen op Hippisch Centrum Muiderberg in Muiderberg
 • 24 juni 2016: KNHS-springwedstrijd (klasse BB-Z) met militaire rubriek op Manege Middenhof in Maassluis
 • 25 juni 2016: NK Olympische Moderne Vijfkamp (Coubertin Cup) op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem
 • 22 oktober 2016: MRb-examen en mogelijk eerste MRbZ-(jacht)springparcours op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde.

 

Sinds 2002 zijn er 237 Militair Ruiterbewijzen, 140 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 53 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door 275 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier).

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Klik hier voor meer informatie.

 De examinatoren voor het Militair Ruiterbewijs tijdens het laatste examen op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde: opperwachtmeester Max Bentum, opperwachtmeester Atte Spanjer, huzaar Detlev Grin