26 januari 2017  
Ontvangst geslaagden op Paleis Noordeinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag vond de traditionele ontvangst op Paleis Noordeinde plaats met een bezoek aan het Koninklijk Staldepartement van ruiters die in het voorgaande jaar het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud hebben behaald. Het betrof:

 

  Militair Ruiterbewijs
 • Majoor der Cavalerie Rick Saton
 • Ritmeester (R) der Cavalerie ing Wendy Galjard-Klein
 • Luitenant ter zee 2OC-arts Anna Tiel Groenestege
 • Ritmeester (R) der Cavalerie mr Machteld van Oerle-van Vlaanderen
 • Eerste luitenant (R) der Cavalerie bd Patrick Westerwoudt
 • Tweede luitenant der Huzaren Nada van der Lee
 • Tweede luitenant van de Koninklijke Luchtmacht Marloes Voorhout
 • Sergeant 1 van de Geneeskundige Dienst Sabina Reuneker
 • Agent van Politie Lotte Dietz
 • Huzaar 1 (R) drs Edwin Luttjeboer
 • Adelborst van de Koninklijke Marine Jacqueline van der Zee
 • dhr Kelvin Hilgeholt (NVBW)
 • dhr Mats David Vijverberg (NVBW)
 
  Militair Ruiterbewijs in Zilver
 • Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht mr drs Duco le Clercq
 
  Miltair Ruiterbewijs in Goud

 

Verder benoemde de Stichting Militair Ruiterbewijs Tweede luitenant (R) der Huzaren ir André Olthof tot examensecretaris. Hij volgt Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel op, die deze functie sinds 2010 bekleed heeft en na twee bestuursperiodes statutair niet voor een derde termijn herkiesbaar was.

 

Het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs bestaat hierdoor uit:

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge
 • secretaris: Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht mr drs Duco le Clerq
 • penningmeester: Tweede luitenant (R) der Huzaren mr Detlev Grin
 • examencoördinator: Adjudant-onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht Maaike de Wit
 • examensecretaris: Tweede luitenant (R) der Huzaren ir André Olthof.

 

Sinds 2002 zijn er 256 Militair Ruiterbewijzen, 149 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 56 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door inmiddels 294 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier).

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Adelborst Jacqueline van der Zee behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2016 op Hippisch Centrum Muiderberg, waar op 7 mei ook het eerste examen van 2017 wordt georganiseerd