12 april 2023  
Inschrijving DK Dressuur en Springen geopend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 9 juni organiseert de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) onder auspiciën van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) het Defensiekampioenschap (DK) Dressuur en het DK Springen 2023 op Stal Groenendaal in Bunschoten.

Daarnaast zijn er deze dag ook andere MRV-rubrieken. De dag wordt feestelijk afgesloten met Teamspringen en - tegelijkertijd - een borrel op kosten van de MRV. Vanaf dit jaar wordt ook een MRV-wisselbokaal Teamspringen uitgereikt.

 

De MRV-wedstrijd wordt georganiseerd mede conform de KNHS-reglementen en staat open voor Defensiepersoneel, buitenlandse militairen geplaatst bij een Nederlandse eenheid, veteranen tot en met 70 jaar (een veteraan heeft deelgenomen aan minimaal één uitzending en is in bezit van de veteranenpas), personeel van het Koninklijk Staldepartement en overige geüniformeerden en leden van MRV ‘Te Paard!’. Daarnaast is civiele deelname mogelijk aan de rubriek Teamspringen.

 

De titels Defensiekampioen Dressuur en Defensiekampioen Springen worden alleen verleend aan Defensiepersoneel, buitenlandse militairen geplaatst bij een Nederlandse eenheid en veteranen tot en met 70 jaar. Beide DK's worden alleen verreden bij voldoende deelname in de hierna genoemde klassen (respectievelijk M tot en met ZZL en M tot en met ZZ).

 

Aan de rubriek Teamspringen kunnen ook ruiters en amazones deelnemen die geen directe relatie hebben met Defensie. In deze rubriek kunnen teams deelnemen die bestaan uit een deelnemer met een directe koppeling met de krijgsmacht (militairen in werkelijke dienst, militairen buiten dienst, burgermedewerkers van Defensie, reservisten) en een deelnemer zonder directe koppeling met de krijgsmacht, maar wel - in de ruimste zin - met zijn of haar teamlid.

 

De inschrijving voor het DK Dressuur en het DK Springen sluit dit jaar op maandag 5 juni, met uitzondering van het Teamspringen. Voor het Teamspringen is de uiterste inschrijfdatum donderdag 8 juni.  

 

Voorlopig dagprogramma

 • het dagprogramma is afhankelijk van het aantal inschrijvingen; hieronder volgt een globaal tijdschema
 • 08.30: start dressuur B, L1, L2 (binnenmanege)
 • 10.00: start dressuur M, Z1, Z2, ZZL tevens Defensiekampioenschap Dressuur (buitenmanege)
 • aansluitend prijsuitreiking Defensiekampioen Dressuur (buitenmanege)
 • opbouwen parcours springen (buitenmanege)
 • aansluitend start springen ZZ, Z, M tevens Defensiekampioenschap Springen (buitenmanege)
 • aansluitend prijsuitreiking Defensiekampioen Springen (buitenmanege)
 • aansluitend klassen L, B en Teamspringen met feestelijke borrel (buitenmanege).

 

Inschrijven is mogelijk via mijnknhs.nl of per e-mail via nmk.secretariaat@gmail.com. Inschrijven voor het Teamspringen gaat via nmk.secretariaat@gmail.com. De startlijst en uitslagen worden bekendgemaakt via www.startlijsten.nl.

 

Defensiekampioenschap Dressuur

 • De Defensiekampioen is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over twee gereden proeven.
 • Het kampioenschap geldt alleen voor ruiters en amazones in de klassen M1, M2, Z1, Z2 en ZZL. De rubrieken worden in handicap gereden, om een groot deelnemersveld te creëren. De gecombineerde rubrieken worden door hetzelfde jurylid beoordeeld.
 • Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard. Het hoogstgeplaatste paard doet automatisch mee met het kampioenschap. Wie met meerdere paarden in dezelfde hoogste discipline start, dient vooraf aan te geven met welk paard hij of zij meedingt voor het kampioenschap.
 • De behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De startvolgorde wordt bepaald door middel van loting.
 • In geval van ex-aequoklassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 'Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard', van toepassing op het protocol van alle juryleden; daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 'Rijvaardigheid en harmonie', van toepassing op het protocol van alle juryleden (Artikel 137, lid 8c van het Wedstrijdreglement Dressuur 2019).

  Noot
 • De klassen M tot en met ZZL worden waarschijnlijk buiten verreden.
 • Er mogen maximaal twee paarden per deelnemer per rubriek worden uitgebracht.

 

Defensiekampioenschap Springen

 • Het kampioenschap geldt alleen voor ruiters en amazones in de klasse M, Z en ZZ. De rubrieken worden in handicap gereden, om een groot deelnemersveld te creëren. De gecombineerde rubrieken worden verreden over identieke parcoursen en door hetzelfde jurylid beoordeeld.
 • Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard. Het hoogstgeplaatste paard doet automatisch mee met het kampioenschap. Wie met meerdere paarden in dezelfde hoogste discipline start, dient vooraf aan te geven met welk paard hij of zij meedingt voor het kampioenschap.
 • Er worden twee manches gereden.
 • De eerste manche is direct op tijd, de tweede manche met barrage achteraf.
 • De startvolgorde van de eerste manche wordt bepaald door middel van loting.
 • Deelnemers die zijn uitgesloten dan wel vrijwillig de ring hebben verlaten, zijn niet startgerechtigd in de tweede manche c.q. barrage.
 • De startvolgorde in de tweede manche is omgekeerd aan de volgorde van de voorgaande uitslag.
 • De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de startvolgorde van de tweede manche.
 • Om de Defensiekampioen (klasse M, Z, ZZ) te bepalen worden de deelnemers geplaatst in overeenstemming met hun strafpunten en tijd in de barrage.
 • Bij een ex-aequouitslag wordt gekeken naar de tijd in de eerste manche.
 • De overige deelnemers die niet zijn gestart in de barrage, worden geplaatst in overeenstemming met het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche.

  Klasse L
 • Klassiek parcours met ingesloten barrage.
 • De behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, voor puntenregistratie in aanmerking.

  Klasse B
 • Klassiek parcours: direct op stijl.
 • De behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, voor puntenregistratie in aanmerking.

  Teamspringen
 • De teams moeten uiterlijk bekend zijn voor de dag van de wedstrijd.
 • Deelnemer 1: hindernisparcours 1 tot en met 7 direct op tijd; 80-90 cm.
 • Deelnemer 2: hindernisparcours direct op tijd hindernis 8 tot en met 14; hoogte 110-120 cm (afhankelijk van de startgerechtigheid van deelnemer 2 en het paard). Bij inschrijving vermelden welke hoogte deelnemer 2 start.

  Noot
 • Alle springrubrieken worden buiten verreden.
 • Er mogen maximaal twee paarden per deelnemer per rubriek worden uitgebracht.

 

Programma en inschrijven 

De details van het programma, de inschrijving en overige informatie over het DK Dressuur en het DK Springen 2023 staan in het vraagprogramma (klik hier). Inschrijving onder vermelding van naam, rang, krijgsmachtdeel, paardnaam en telefoonnummer.

 

Uitslagen en prijzen

Voor de berekening van de uitslagen gelden de aanvullende regels van de MRV (klik hier). Voor elke rubriek worden rozetten en geldprijzen uitgereikt door de voorzitter van de MRV en een afgevaardigde van het BIMS.

 

Er zijn extra prijzen voor de Defensiekampioenen en er wordt een speciale prijs uitgereikt voor de klassen B-L dressuur en de klassen B-L springen. Tevens is er een extra prijs voor de winnaars bij het Teamspringen.

 

Mogelijkheid tot behalen Militair Ruiterbewijs in Zilver

Prestaties op het DK Springen tellen mee voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver (klik hier). Deze mogelijkheid bestaat ook voor militaire ruiters die niet met een eigen paard startgerechtigd zijn. Zij dienen van tevoren aan te geven uit te willen komen in een onderlinge wedstrijdrubriek met spronghoogte klasse B, in het bezit te zijn van het Militair Ruiterbewijs en het equivalent van een winstpunt te behalen.

Eregalerijen

De winnaars en hun paarden worden opgenomen in de Eregalerijen met alle Defensie- / Militair Kampioenen Dressuur sinds 1923 (klik hier) en Springen sinds 1895 (klik hier).Majoor-vlieger Edwin Hoogsteder werd tweemaal Militair Kampioen Dressuur: in 2008 met Salvador S en in 2022 met Gauttier P; in 2016 won hij de KMSV-Beker