4 augustus 2022  
Inschrijving NMKR Dressuur en Springen open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 9 september organiseert de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) onder auspiciën van het Bureau Internationale Militaire Sport (BIMS) de Nationale Militaire Kampioenschappen Ruitersport (NMKR) Dressuur en Springen 2022 op Stal Groenendaal in Bunschoten. De dag zal feestelijk worden afgesloten met de rubriek Teamspringen en een door de MRV aangeboden borrel. Vanaf dit jaar zal de nieuwe MRV-wisselbokaal Teamspringen worden uitgereikt.

 

De MRV wedstrijd wordt georganiseerd mede conform de KNHS-reglementen en staat open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen, reservisten, personeel van het Koninklijk Staldepartement, civiele medewerkers van Defensie en overige geüniformeerden. De titels Nationaal Militair Kampioen Dressuur en Nationaal Militair Kampioen Springen kunnen alleen worden verleend aan actief dienende beroepsmilitairen en reservisten met de Nederlandse nationaliteit.

 

Aan de rubriek Teamspringen mogen ook ruiters/ amazones deelnemen die geen directe relatie hebben met Defensie. In deze rubriek kan men als een team deelnemen, bestaande uit een deelnemer die een directe koppeling met de krijgsmacht heeft (militairen in werkelijke dienst, militairen buiten dienst, burgermedewerkers van Defensie, reservisten) en een deelnemer die geen directe koppeling heeft met Defensie. Het bestuur van de MRV verheugt zich erop de wisselbokaal Teamspringen voor het eerst uit te mogen uitreiken.

 

De inschrijving voor het NMKR Dressuur en Springen sluit dit jaar op maandag 5 september. De inschrijving van het Teamspringen sluit op donderdag 8 september.

 

Voorlopig dagprogramma:

 • 08.30 uur start dressuur in klassen B, L1 en L2, waarschijnlijk in de binnenmanege
 • in de ochtend dressuur klassen M, Z1, Z2 en ZZL tevens Militair Kampioenschap in de buitenmanege
 • aansluitend prijsuitreiking Nationaal Militair Kampioen Dressuur, in de buitenmanege
 • opbouwen parcours in de buitenmanege
 • start springen ZZ, Z en M in de buitenmanege
 • aansluitend prijsuitreiking Nationaal Militair Kampioen Springen in de buitenmanege
 • aansluitend klassen L, B en Teamspringen in de buitenmanege.

 

Kampioenschap Dressuur

Deelnemers mogen maximaal twee paarden per rubriek uitbrengen.

 

 • De Nationaal Militair Kampioen (actief dienend militair of actief dienend reservist vanaf klasse M1 t/m hoogste klasse) is de combinatie met de hoogste gemiddelde score over twee gereden proeven
 • Het kampioenschap (actief dienend militair of actief dienend reservist) geldt alleen voor ruiters/ amazones in de klassen M1, M2, Z1, Z2 en ZZL. De rubrieken worden in handicap gereden, om een groot deelnemersveld te creëren voor het Militair Kampioenschap. De gecombineerde rubrieken worden door hetzelfde jurylid beoordeeld
 • Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard. Het hoogst geplaatste paard doet automatisch mee met het kampioenschap. Wie met meerdere paarden in dezelfde (hoogste) discipline start, dient vooraf aan te geven met welk paard de deelnemers meedingt voor het kampioenschap
 • De behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, in aanmerking voor puntenregistratie.
 • De startvolgorde wordt bepaald door middel van loting
 • In geval van ex-aequo-klassering wordt er eerst gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 'Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard', van toepassing op het protocol van alle juryleden.
 • Daarna wordt gekeken naar de totaalwaarde van het punt: 'Rijvaardigheid en harmonie', van toepassing op het protocol van alle juryleden (Artikel 137 lid 8 c van het Wedstrijdreglement Dressuur 2019.

  *Noot: De klassen M t/m ZZ licht zullen buiten verreden worden. Ruiters mogen maximaal met twee paarden per rubriek deelnemen.

 

ordonnansofficier-van-zm-de-koninging-tijdens-het-springconcours-de-steeg


Kapitein der Rijdende Artillerie
en Ordonnansofficier van HM de Koningin  jhr. Albert van Lawick van Pabst op Wijsneus boven de hindernis tijdens het springconcours in De Steeg in 1934

 

Kampioenschap Springen

 • Het kampioenschap (actief dienend militair of actief dienend reservist) geldt alleen voor ruiters/ amazones in de klassen M, Z en ZZ. De rubrieken worden in handicap gereden, om een groot deelnemersveld te creëren. De gecombineerde rubrieken worden verreden over identieke parcoursen en op dezelfde wijze beoordeeld door het jurylid
 • Het kampioenschap wordt verreden over één onderdeel met één paard. Het hoogst geplaatste paard doet automatisch mee met het kampioenschap. Wie met meerdere paarden in dezelfde (hoogste) discipline start, dient vooraf aan te geven met welk paard hij/ zij meedingt voor het kampioenschap
 • Er worden twee manches gereden
 • De eerste manche is direct op tijd, de tweede manche is met barrage achteraf
 • De startvolgorde van de eerste manche wordt bepaald door middel van loting
 • Deelnemers die zijn uitgesloten dan wel vrijwillig de ring hebben verlaten zijn niet startgerechtigd in de tweede manche c.q. barrage
 • De startvolgorde in de tweede manche is omgekeerd aan de volgorde van de voorgaande uitslag
 • De startvolgorde in de barrage is gelijk aan de startvolgorde van de tweede manche
 • Om de Nationaal Militair Kampioen (klassen M, Z, ZZ) te bepalen worden de deelnemers geplaatst in overeenstemming met hun strafpunten en tijd in de barrage
 • Bij een ex-aequo-uitslag wordt gekeken naar de tijd in de eerste manche
 • De overige deelnemers, die niet zijn gestart in de barrage, worden geplaatst in overeenstemming met het totaal aantal strafpunten over beide manches en de tijd van de eerste manche.

 

Klasse L:

 • Klassiek parcours met ingesloten barrage
 • De behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, voor puntenregistratie in aanmerking.

 

Klasse B:

 • Klassiek parcours: direct op stijl en ingesloten barrage (optie tot behalen van het Militair Ruiterbewijs in Zilver, MRbZ)
 • De behaalde resultaten komen, mits de deelnemer startgerechtigd is, voor puntenregistratie in aanmerking.

 

Rubriek Teamspringen (inschrijven per e-mail aan nmk.secretariaat@gmail.com).

De Teams moeten uiterlijk bekend zijn voor de dag van de wedstrijd:

 • Deelnemer 1: hindernisparcours 1 t/m 7 direct op tijd, hoogte 80 cm
 • Deelnemer 2: hindernisparcours direct op tijd hindernis 8-14, hoogte tussen 80/ 90 -120 cm (afhankelijk van de startgerechtigheid van deelnemer 2 en paard). Bij de inschrijving vermelden op welke hoogte deelnemer 2 start. Deelnemer 1 start hoogte 80/ 90 cm.

 

*Noot: Alle springrubrieken zullen buiten verreden worden. Ruiters mogen maximaal twee paarden per deelnemer per rubriek uitbrengen.

 

Programma en inschrijven 

De details van het programma, de inschrijving en overige informatie over het NMKR Dressuur en Springen 2021 staan in het vraagprogramma (klik hier).

 

Uitslagen en prijzen

Voor de berekening van de uitslagen gelden de aanvullende regels van de MRV (klik hier). Voor elke rubriek worden rozetten en geldprijzen uitgereikt door de voorzitter van de MRV en een afgevaardigde van het BIMS. Er zijn extra prijzen voor de Militair Kampioenen en de beste ruiters bij dressuur klassen B en L. Tevens is er een prijs voor de winnaars van het Teamspringen.

 

Mogelijkheid tot behalen van het MRbZ

Ook militaire ruiters die niet met een eigen paard startgerechtigd zijn, kunnen het MRbZ behalen. Deze ruiters dienen hiervoor uit te komen in de rubriek met spronghoogte klasse B, in het bezit te zijn van het Militair Ruiterbewijs en het equivalent van een winstpunt te behalen.

 

Eregalerijen

De winnaars en hun paarden worden opgenomen in de Eregalerijen met alle Militair Kampioenen Dressuur sinds 1923 (klik hier) en Springen sinds 1895 (klik hier).