9 maart 2022  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging (MRV) ‘Te Paard!’ roept een Algemene Vergadering (AV) bijeen op woensdag 23 maart 2022 van 19:00 tot uiterlijk 21:30 uur. Deze vergadering vindt plaats op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1 in Utrecht, gebouw V5, Muidenzaal

 

De agenda:

 

 1. opening en vaststelling agenda
 2. presentielijst en vaststelling stemgerechtigden
 3. vaststelling notulen AV 10 maart 2021 (klik hier)
 4. mededelingen voorzitter
 5. jaarverslag 2021 (klik hier)
 6. vaststelling jaarrekening 2021, verslag kascontrolecommissie, decharge bestuur en benoeming kascontrolecommissie 2022
 7. begroting 2022 en contributie van afdelingen en geassocieerde en gelieerde organisaties
 8. mededelingen landelijke en regionale afdelingen
 9. mededelingen gelieerde organisaties
 10. mededelingen geassocieerde organisaties
 11. aanpassing huishoudelijk reglement vanwege WBTR (klik hier voor de voorgestelde wijzigingen)
 12. datum volgende AV: voorstel 29 maart 2023
 13. rondvraag en sluiting. 

  

De jaarrekening 2021 (klik hier) en de toelichting (klik hier) alsmede de begroting 2022 (klik hier) en de toelichting (klik hier) worden ter inzage aangeboden. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt ter vergadering aan de leden beschikbaar gesteld.

  

Deelnemers aan de AV kunnen zich tot 21 maart aanmelden voor de vergadering via secretaris@militaireruitersport.nl. Indien u niet in het bezit bent van een defensiepas, dient u aan de secretaris ook uw NAW-gegevens te verstrekken om aangemeld te worden op de Kromhoutkazerne.

 

Het tenue voor de vergadering is DT, DT-Rij of civiel tenue de ville.Luitenant-generaal der Artillerie en Adjudant i.b.d. van HM Koningin Wilhelmina Jan van Hoogstraten was van 1892 tot 1895 als kapitein de tweede secretaris-penningmeester van de KMSV, de voorloper van de MRV