17 september 2019  
Ere-Escortes begeleiden Koning op Prinsjesdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag begeleiden de bereden Ere-Escortes van de Cavalerie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie voor de zevende keer Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima bij een Grote Ceremonie van Staat.

 

De Grote Ceremoniën zijn bij Koninklijk Besluit (KB) vastgelegd bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden: koninklijke inhuldigingen, huwelijken, doopplechtigheden, bijzettingen en Prinsjesdag (de dag waarop het staatshoofd een uiteenzetting geeft van het door de regering te voeren beleid, sinds 1887 op de derde dinsdag van september).

 

Het KB uit 1815 is bepalend geweest voor het ceremonieel zoals dit tot op de dag van vandaag wordt uitgevoerd. Zo wordt het staatshoofd op Prinsjesdag begeleid door de koninklijke stoet. Deze vertrekt ieder jaar rond 13.00 van Paleis Noordeinde via het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op het Binnenhof en keert rond 14.00 terug naar Paleis Noordeinde.

 

Langs de route wordt een ereafzetting gevormd door militairen, veteranen en weerbaarheden. Deze wordt voorafgaand aan de koninklijke stoet geïnspecteerd door de Gouverneur van de Residentie, de commandant van de Koninklijke Marechaussee, met zijn Adjudant, beiden te paard.

 

Vanaf het moment van vertrek van Z.M. de Koning vanaf Paleis Noordeinde tot het moment van terugkeer worden op het Malieveld minuutschoten afgegeven door de 11e Afdeling Rijdende Artillerie. De koninklijke stoet staat onder leiding van de Stalmeester van Z.M. de Koning en is in 2019 als volgt samengesteld:

 

 • de Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' met de Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers'
 • de commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en een adjudant
 • de vaandelwacht van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • een ere-compagnie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • de commandant Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee met twee bereden adjudanten
 • de bereden standaardwacht van de Koninklijke Marechaussee
 • een peloton Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee
 • de commandant en twee ordonnansen-trompetter van het Cavalerie Ere-Escorte
 • de paukenist en vier trompetters van het Cavalerie Ere-Escorte
 • de bereden standaardwacht van de Cavalerie
 • een peloton van het Cavalerie Ere-Escorte
 • de Rijknecht-majoor en twee rijknechts te paard van het Koninklijk Staldepartement
 • de Ceremoniemeester en de dienstdoende Kamerheer van Z.M. de Koning, gezeten in een galaberline bespannen met twee paarden (Friezen), met één lakei naast elk portier van het rijtuig
 • de Grootmeester en Grootmeesteres van het Huis van Z.M. de Koning, gezeten in een galacoupé bespannen met twee paarden (Friezen), met één lakei naast elk portier van het rijtuig
 • de commandant Bereden Ere-Escorte Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie met twee bereden Adjudanten
 • de paukenist en acht trompetters van de Nationale Politie
 • de bereden standaardwacht van de Nationale Politie
 • een peloton Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie
 • Z.K.H. Prins Constantijn en H.K.H. Prinses Laurentien, gezeten in de gala-glasberline bespannen met vier paarden (Friezen), met één koetsier naast elk paard en twee lakeien aan elke zijde van het rijtuig
 • twee bereden adjudanten van Z.M. de Koning
 • een peloton Ere-Escorte van de Nationale Politie
 • Z.M. de Koning en H.M. de Koningin, gezeten in de Glazen Koets bespannen met acht paarden (KWPN), met één koetsier naast elk paard, vier lakeien aan elke zijde van de koets en het linker voorpaard bereden door een postiljon
 • twee bereden adjudanten van Z.M. de Koning
 • de Chef van het Militaire Huis van Z.M. de Koning, tevens Adjudant-Generaal, te paard
 • een peloton van het Cavalerie Ere-Escorte ter afsluiting van de stoet.

 

Klik hier voor verdere uitleg over de koninklijke stoet.

 

Het Ministerie van Defensie heeft de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) in 2002 aangewezen als uitvoerder van het Militair Ruiterbewijs, een proeve van bekwaamheid voor de Grote Ceremoniën van Staat, waarbij met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel wordt gereden. In 2003 heeft de MRV de uitvoering daarvan opgedragen aan de Stichting Militair Ruiterbewijs. Klik hier voor meer informatie.

 Een van de rijtuigen in de koninklijke stoet, bespannen met Friezen, op het Lange Voorhout in Den Haag