29 september 2017  
Oproep foto's nieuwsberichten en eregalerij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) en de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) nodigen alle ruiters die ooit het Militair Ruiterbewijs (MRb), Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) of Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) hebben behaald uit om hun gegevens in de Eregalerij (klik hier) te controleren en fotomateriaal aan te leveren. 

 

In de Eregalerij zijn alle ruiters vermeld die tot dusverre MRb, MRbZ of MRbG hebben behaald. Daarbij is de huidige cq laatste rang en waar van toepassing een onderstreepte link opgenomen naar een nieuwsbericht waarin ooit een foto van hen is afgebeeld. Inmiddels is van meer dan 75% van deze ruiters ooit een foto in een nieuwsbericht en de Eregalerij geplaatst.

 

De MRV en de SMR streven ernaar om zoveel mogelijk ruiters die MRb, MRbZ of MRbG hebben behaald minimaal éénmaal met foto in de nieuwsberichten over de militaire ruitersport te plaatsen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan ruiters die naast MRb óók MRbZ of zelfs MRbG hebben behaald. De foto dient in uniform te zijn, idealiter te paard. Ook foto's uit de oude doos zijn welkom.

 

Zijn uw contactgegevens, startgerechtigdheid, rang, wapen of dienstvak veranderd? Pas deze dan aan via de Login op www.militaireruitersport.nl of stuur een bericht naar redactie@militaireruitersport.nl.

 

Heeft u MRb, MRbZ of MRbG behaald, maar nog nooit met foto in een bericht gestaan? Stuur dan een foto van zo hoog mogelijke resolutie, liefst in kleur, naar redactie@militaireruitersport.nl of naar Postbus 1, 1390 AA Abcoude.

 

Sinds 2002 zijn er 263 Militair Ruiterbewijzen, 154 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 58 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door inmiddels 301 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier).

 Huzaar Erik van den Wijngaarden rijdt sinds 2008 in het Cavalerie Ere-Escorte en behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2010