30 mei 2017  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform de statuten van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept het bestuur een Algemene Vergadering (AV) bijeen op dinsdag 20 juni 2017 19.00 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht, gebouw V05, zaal 14.

 

Voor deze AV worden de leden van de MRV en bestuursleden van afdelingen en gelieerde organisaties uitgenodigd. De agenda:

 

 1. opening, mededelingen en agenda
 2. notulen Algemene Vergadering 15 november 2016 (klik hier)
 3. jaarverslag 2016 (klik hier)
 4. financieel verslag 2016 en begroting 2017 (klik hier)
 5. verslag kascontrolecommissie 2016, décharge hoofdbestuur, benoeming kascontrolecommissie 2017
 6. statutenwijziging (klik hier)
 7. aanmelding leden KNHS
 8. gebruik Captain
 9. toekomst MRV
 10. (her)benoeming bestuursleden: voorzitter, penningmeester
 11. kalender en wedstrijden 2017: nationaal, internationaal, talentontwikkeling
 12. mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs
 13. mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte/Noordoost, Oirschot/Zuidoost en Rotterdam
 14. mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Manege Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Maarsbergen Horse Trials, Stichting KMSV-Fonds, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting Sportonderscheidingen
 15. datum volgende Algemene Vergadering
 16. rondvraag en sluiting.

 

Voorafgaand aan de AV kan in de allranksmess een maaltijd worden gebruikt; na de AV wordt u uitgenodigd voor een drankje in het sportgebouw. Aanmelden kan tot dinsdag 13 juni 19:00 via secretaris@militaireruitersport.nl onder vermelding van uw naam, rang, afdeling of gelieerde organisatie en het kenteken van uw auto.

 Luitenant Marloes Voorhout behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2016 in Muiderberg