25 oktober 2016  
Uitnodiging 2e Algemene Vergadering 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform de statuten van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept het bestuur een Algemene Vergadering (AV) bijeen op dinsdag 15 november 2016 19.00 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht, gebouw V05, zaal 2.

 

Voor deze vergadering worden de leden van de MRV en bestuursleden van afdelingen en gelieerde organisaties uitgenodigd. De agenda:

 

 1. opening en mededelingen
 2. notulen AV 28 juni 2016 (klik hier)
 3. kalender en wedstrijden 2017 (klik hier)
 4. convenant KNHS (klik hier)

 5. statutenwijziging (klik hier)
 6. bestuursbenoemingen
 7. mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs
 8. mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte / Noordoost, Oirschot / Zuidoost en Rotterdam
 9. mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Eventing Maarsbergen, Stichting KMSV-Fonds, Stichting Militaire Prestatietocht te Paard, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting Sportonderscheidingen
 10. datum volgende Algemene Vergadering
 11. rondvraag en sluiting.

 

De stukken voor de onderwerpen 2, 3, 4 en 5 worden cf. de statuten uiterljik 1 november hier gepubliceerd en aan de afdelingsbesturen toegestuurd, en aldaar alsmede bij de secretaris van het hoofdbestuur ter inzage gelegd.
 

Voorafgaand aan de AV kan in de allranksmess een maaltijd worden gebruikt; na afloop een drankje in het sportgebouw. Aanmelden kan tot 11 november 17:00 via secretaris@militaireruitersport.nl onder vermelding van uw naam, rang, afdeling of gelieerde organisatie en evt. gebruik parkeerplaats. 

 De generaals mr Jost van Duurling en mr Bram Zuidema, oud-voorzitters van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht (TCKL). De TCKL beijvert zich mede om het militaire paardrijden in stand te houden (foto: Dennis Boom)