3 juni 2016  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform de statuten van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept het bestuur een Algemene Vergadering (AV) bijeen op dinsdag 28 juni 2016 19.00 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht, gebouw V05, zaal 9.

 

Voor deze AV worden de leden van de MRV en bestuursleden van afdelingen en gelieerde organisaties uitgenodigd. De agenda:

 

 1. opening en mededelingen
 2. notulen Algemene Vergadering 26 maart 2015 (klik hier)
 3. notulen Algemene Bestuursraad 5 november 2015 (klik hier)
 4. jaarverslag 2015 (klik hier)
 5. financieel verslag 2015 en begroting 2016 (klik hier)
 6. verslag kascontrolecommissie 2015, décharge hoofdbestuur, benoeming kascontrolecommissie 2016
 7. kalender en wedstrijden 2016
 8. militaire équipe en internationale wedstrijden 2016
 9. aansluiting KNHS
 10. statutenwijziging
 11. mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs
 12. heroprichting afdeling Oirschot/Zuidoost
 13. mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte/Noordoost, Oirschot/Zuidoost en Rotterdam
 14. mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Eventing Maarsbergen, Stichting KMSV-Fonds, Stichting Militaire Prestatietocht te Paard, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting Sportonderscheidingen
 15. (her)benoeming bestuursleden
 16. datum volgende Algemene Vergadering
 17. rondvraag en sluiting.

 

Voorafgaand aan de AV kan in de allranksmess een maaltijd worden gebruikt; na de AV wordt u uitgenodigd voor een drankje in het sportgebouw. Aanmelden kan tot 21 juni 2016 19:00 via secretaris2@militaireruitersport.nl onder vermelding van uw naam, rang, afdeling of gelieerde organisatie en het kenteken van uw auto.

 Sergeant-majoor Anne Marie Laeven-van Oldeneel ontving het Militair Ruiterbewijs in 2010 op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde uit handen van de toenmalige Commandant Landstrijdkrachten, generaal Rob Bertholee