23 juli 2016  
Oproep foto's voor nieuwsberichten en Eregalerij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) en de Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) nodigen alle ruiters die ooit het Militair Ruiterbewijs (MRb), Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) of Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) hebben behaald uit om hun gegevens in de Eregalerij (klik hier) te controleren en fotomateriaal aan te leveren. 

 

In de Eregalerij zijn alle ruiters vermeld die tot dusverre MRb, MRbZ of MRbG hebben behaald. Daarbij is de huidige cq laatste rang en waar van toepassing een onderstreepte link opgenomen naar een nieuwsbericht waarin ooit een foto van hen is afgebeeld. Inmiddels is van meer dan tweederde van deze ruiters ooit een foto in een nieuwsbericht en de Eregalerij geplaatst.

 

De MRV en de SMR streven ernaar om zoveel mogelijk ruiters die MRb, MRbZ of MRbG hebben behaald minimaal éénmaal met foto in de nieuwsberichten over de militaire ruitersport te plaatsen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan ruiters die naast MRb óók MRbZ of zelfs MRbG hebben behaald. De foto dient in uniform te zijn, idealiter te paard. Ook foto's uit de oude doos zijn welkom.

 

Zijn uw contactgegevens, startgerechtigdheid, rang, wapen of dienstvak veranderd? Pas deze dan aan via de Login op www.militaireruitersport.nl of stuur een bericht naar redactie@militaireruitersport.nl.

 

Heeft u MRb, MRbZ of MRbG behaald, maar nog nooit met een foto in een nieuwsbericht gestaan? Stuur dan een foto van zo hoog mogelijke resolutie, liefst in kleur, naar redactie@militaireruitersport.nl of naar Postbus 1, 1390 AA Abcoude.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen.

 

Sinds 2002 zijn er 252 Militair Ruiterbewijzen, 149 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 56 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door inmiddels 290 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier).

 

 Opperwachtmeester Jos Jongmans (†) behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2002 en reed van 1999 tot 2009 voor het Cavalerie Ere-Escorte