17 maart 2016  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform de statuten van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) roept het bestuur een Algemene Vergadering (AV) bijeen op dinsdag 28 juni 2016 19.00 uur op de Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, Utrecht, gebouw V05. Oorspronkelijk was de AV 2016 gepland op donderdag 7 april; die datum vervalt. 

 

Voor deze AV worden de leden van de MRV en bestuursleden van afdelingen en gelieerde organisaties uitgenodigd.

Agenda:

 

 1. opening en mededelingen
 2. notulen Algemene Vergadering 26 maart 2015
 3. notulen Algemene Bestuursraad 5 november 2015
 4. jaarverslag 2015
 5. financieel verslag 2015 en begroting 2016
 6. verslag kascontrolecommissie 2015, décharge hoofdbestuur, benoeming kascontrolecommissie 2016
 7. kalender en wedstrijden 2016
 8. militaire équipe en internationale wedstrijden 2016
 9. mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs
 10. mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte/Noordoost, Oirschot/Zuidoost en Rotterdam
 11. mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Eventing Maarsbergen, Stichting KMSV-Fonds, Stichting Militaire Prestatietocht te Paard, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix', Stichting Sportonderscheidingen
 12. statutenwijziging
 13. (her)benoeming bestuursleden
 14. datum volgende Algemene Vergadering
 15. rondvraag en sluiting.

 

De stukken voor de onderwerpen 2, 3, 4, 5, 6 en 12 worden uiterlijk 7 juni 2016 gepubliceerd.

 

Voorafgaand aan de AV kan in de allranksmess op de Kromhoutkazerne een maaltijd worden gebruikt. Na de AV wordt u in het sportgebouw uitgenodigd voor een drankje. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 juni 2016 19:00 via secretaris2@militaireruitersport.nl onder vermelding van uw naam, rang, afdeling of gelieerde organisatie en het kenteken van uw auto.

 Het Bereden Ere-Escorte (geformeerd uit de Bereden Brigade) Koninklijke Marechaussee, met rechts de commandant, kolonel Eelco Koster, op het Binnenhof