8 november 2015  
MRV verwelkomt drie nieuwe bestuursleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) heeft tijdens de vergadering van de Algemene Bestuursraad drie nieuwe bestuursleden tussentijds benoemd tot lid van het hoofdbestuur:

 

 • Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg is a.i. benoemd als vicevoorzitter. Hij volgt Luitenant-kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen op, die deze functie sinds 2011 vervulde.
 • Majoor van de Koninklijke Luchtmacht ing Wilbert Dam is a.i. benoemd als topsportcoördinator. Dit wegens het vertrek van Ritmeester der Cavalerie Albert Lebon als chef d’équipe voor de militaire ruitersport bij het Buro Internationale Militaire Sport. Ritmeester Lebon vervulde de functie van topsportcoördinator van 2001 tot 2003 en sinds 2008.
 • Tweede luitenant (R) der Cavalerie mr David Jan Bergkotte is a.i. benoemd als tweede secretaris. Dit ter ondersteuning van de secretaris, Kapitein-luitenant ter zee-arts jhr drs Jaap Boreel.

 

De benoemingen worden statutair bij wege van bindende voordracht ter bekrachtiging voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering.

 

Het bestuur van de MRV bestaat hierdoor thans uit:

 

 • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz
 • vicevoorzitter a.i.: Majoor (R) der Huzaren drs Elias Woudenberg
 • secretaris: Kapitein-luitenant ter zee-arts jhr drs Jaap Boreel
 • tweede secretaris a.i.: Tweede luitenant (R) der Cavalerie mr David Jan Bergkotte
 • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhoff
 • topsportcoördinator a.i.: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht ing Wilbert Dam
 • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge.

 

Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz: ‘Het hoofdbestuur van de MRV verwelkomt Majoor Dam, Majoor Woudenberg en Luitenant Bergkotte. Wij zijn er van overtuigd dat zij een versterking zijn voor de vereniging. Met het nieuwe team gaan we werken aan positieverbetering van de afdelingen, een mooie activiteiten- en wedstrijdkalender, nieuwe successen voor onze militaire dressuur- en springéquipes op internationale wedstrijden en de viering van 60 jaar MRV in 2016'. 

 

Klik hier voor meer informatie over de militaire ruitersport.

 Luitenant David Jan Bergkotte werd benoemd tot tweede secretaris van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'