13 november 2015  
Stichting Militair Ruiterbewijs opent vacatures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs (SMR) opent twee vacatures in het bestuur: voorzitter en penningmeester.

 

De functie van voorzitter wordt sinds 2009 vervuld door Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge; die van penningmeester sinds 2010 door Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers. Luitenant ter zee 2OC Miloe van der Woldt droeg eerder dit jaar haar functie als examencoördinator over aan Adjudant-onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht Maaike de Wit

 

Bestuursfuncties bij de SMR roteren statutair elke drie jaar, waarbij bestuurders slechts eenmaal achtereen herkozen kunnen worden. Vacatures worden gepubliceerd om zoveel mogelijk kandidaten in de gelegenheid te stellen te solliciteren en de beste te kunnen selecteren.

 

Functies

De voorzitter is verantwoordelijk voor: 

 

 • het leiding geven binnen het bestuur en sturen op prioriteiten
 • het extern vertegenwoordigen van de stichting en
 • het bijdragen aan de ontwikkeling van het Militair Ruiterbewijs.

 

De voorzitter is qualitate qua ook lid van het hoofdbestuur van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'.

 

De penningmeester is verantwoordelijk voor: 

 

 • het afhandelen van inkomsten, uitgaven en de financiële administratie
 • het opmaken en afhandelen van de jaarrekeningen en begrotingen
 • het bijdragen aan de ontwikkeling van het Militair Ruiterbewijs.

 

Profiel

De functionarissen dienen te voldoen aan het volgende profiel: 

 

 • accuraat, proactief en resultaatgericht
 • goede organisator en teamspeler
 • goede kennis van de regels van de KNHS, de MRV en de SMR
 • (bij voorkeur) deelgenomen hebben aan militaire diensten te paard (bij een van de ere-escortes of als Adjudant van Z.M. de Koning)
 • (bij voorkeur) behaald hebben van het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud.

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op dit moment uit: 

 

 • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge
 • secretaris: Majoor van de Koninklijke Luchtmacht mr drs Duco le Clercq
 • penningmeester: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers
 • examensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel
 • examencoördinator: Adjudant-onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht Maaike de Wit.

 

Generaal-majoor jhr Harm de Jonge: 'Wat altijd weer opvalt is de gedrevenheid en het plezier waarmee ruiters zich voorbereiden op het afleggen van de proeven. Teleurstelling is dan ook zichtbaar wanneer de ruiter niet geslaagd blijkt voor de proef. Maar vergis je niet, de eisen zijn dan ook pittig. En stralende gezichten telkens weer in geval van verdiend succes. Dat nu, maakt de functie van voorzitter zo dankbaar en mooi'. 

 

Het bestuur staat open voor alle rangen en krijgsmachtdelen. Kandidaten kunnen zich tot 15 december aanmelden via voorzitter@militairruiterbewijs.nl. Kijk voor meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Generaal Harm de Jonge leidt het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs sinds 2009. Het aantal gebrevetteerde ruiters verdubbelde in die periode van 150 naar bijna 300; het aantal uitgegeven brevetten (voor de niveaus standaard, Zilver en Goud) van 200 naar ruim 400