9 oktober 2015  
MRV opent twee vacatures in hoofdbestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) opent twee vacatures in het hoofdbestuur: vicevoorzitter en tweede secretaris. De functie van vicevoorzitter wordt sinds 2011 vervuld door Luitenant-kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen; de functie van tweede secretaris is nieuw.

 

De vacatures worden gepubliceerd om zoveel mogelijk kandidaten in de gelegenheid te stellen te solliciteren en de beste te kunnen selecteren.

 

Functies

De vicevoorzitter is mede verantwoordelijk voor: 

 

 • het leiding geven binnen het bestuur en sturen op prioriteiten
 • het extern vertegenwoordigen van de vereniging en
 • het bijdragen aan de ontwikkeling van de militaire ruitersport.

 

De tweede secretaris is verantwoordelijk voor ondersteuning bij: 

 

 • het bijhouden van het ledenbestand en de website
 • het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en
 • het voeren en archiveren van correspondentie.

 

Profiel

Beide functionarissen dienen te voldoen aan het volgende profiel: 

 

 • accuraat, proactief en resultaatgericht
 • goede organisator en teamspeler
 • affiniteit met de militaire ruitersport
 • goede kennis van de regels van de KNHS, de MRV en de SMR
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat op dit moment uit: 

 

 • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz
 • vicevoorzitter: Luitenant-kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen
 • secretaris: Kapitein-luitenant ter zee-arts jhr drs Jaap Boreel
 • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhof
 • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
 • topsportcoördinator: Ritmeester der Cavalerie Albert Lebon
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge.

 

Brigadegeneraal b.d. Paul Kautz: 'Namens het hoofdbestuur dank ik Overste Teunissen voor zijn inzet als vicevoorzitter en wens ik hem veel succes bij zijn stationering in het Verenigd Koninkrijk. Verder willen we het bestuur uitbreiden met een tweede secretaris. Voor veel besturen blijkt het namelijk niet eenvoudig om de veelzijdige functie van secretaris door één persoon goed te laten vervullen. Dat geldt ook voor ons. Met een tweede secretaris en een goede taakverdeling hopen we onze leden beter van dienst te kunnen zijn'. 

 

Het bestuur staat open voor alle rangen en krijgsmachtdelen. Kandidaten kunnen zich tot 31 oktober aanmelden via voorzitter@militaireruitersport.nl. Kijk verder op www.militaireruitersport.nl.

 Het bestuur dankt overste Jeroen Teunissen, vicevoorzitter MRV en commandant Cavalerie Ere-Escorte, voor zijn inzet voor de vereniging