29 juli 2016  
Het KMSV-Fonds verwelkomt donaties en legaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het KMSV-Fonds nodigt ruiters, escorteurs en iedereen die de militaire ruitersport een warm hart toedraagt uit om donateur te worden. Wie daar prijs op stelt wordt vermeld op de website van het KMSV-Fonds.

 

Iedere bijdrage blijft meetellen

Majoor (R) der Huzaren Harke In den Kleef, penningmeester: 'Het KMSV-Fonds en haar voorganger, de Koninklijke Militaire Sportvereeniging (KMSV), voeren terug tot 1886. Het is de oudste hippische organisatie in Nederland, die aan de wieg stond van o.a. eventing, endurance, de vijfkamp, NOC*NSF, de MRV en de KNHS.

 

Het KMSV-Fonds is hèt steunfonds voor de militaire ruitersport. Al 130 jaar slagen wij er in om door conservatief financieel beleid ons vermogen in stand te houden. Het jaarlijkse rendement komt geheel ten goede aan de militaire ruitersport.

 

Wij ondersteunen evenementen die worden georganiseerd onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV), zoals de MPTTP en de Militaire Kampioenschappen Dressuur, Springen, Eventing en Vijfkamp.

 

De militaire ruitersport zit in de lift. Daarom willen wij graag onze slagkracht vergroten. Wij nodigen iedereen die het hart op de juiste plek heeft uit om een donatie te doen - hoe klein of groot ook.

 

Alleen het jaarlijkse nettorendement keren we uit, dus iedere donatie blijft staan en rendeert voor de lange termijn. Zo blijft iedere bijdrage van iedere gever meetellen, jaar in jaar uit. Zo doen we dat al sinds 1886'.

 

Luitenant-kolonel der Cavalerie Engelbert van der Hoog, voorzitter KMSV-Fonds: 'Donateurs worden vermeld in een lijst die wordt bijgewerkt in volgorde van aanmelding. Deze lijst wordt op 26 augustus wordt gepubliceerd en op onze website geplaatst (klik hier).

 

Tradities bestaan alleen door ondersteuning van hen die er zelf deel van uitmaken. Heeft u passie voor of goede herinneringen aan de militaire ruitersport? Laat het weten via kmsv-fonds@militaireruitersport.nl. Bij voorbaat dank!'.

 

Klik hier voor meer informatie over het KMSV-Fonds en de illustere geschiedenis van de militaire ruitersport.

 Een tafereel uit 1891, de eerste jaren van de KMSV: een be√ędiging te paard op de Gorsselsche heide tussen Deventer en Zutphen (uitsnede uit een schilderij van Jan Hoynck van Papendrecht, Cavaleriemuseum)