28 maart 2015  
Verslag Algemene Vergadering 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag hield de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) haar Algemene Vergadering (AV) 2015 op de Kromhoutkazerne in Utrecht.  

 

Bij de behandeling van de agenda (klik hier) kwamen de volgende hoofdpunten aan de orde. 

 

  • 2014 was opnieuw een succesvol jaar met veel examens, wedstrijden en kampioenschappen. Voor 2015 is het streven om met name de kwaliteit van de wedstrijden te verhogen.
  • De notulen van de AV en ABR 2014, het jaarverslag 2014, de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 (klik hier) werden goedgekeurd.
  • Na de oproep op de AV 2014 (klik hier) zijn er geen verdere voorstellen voor verbetering van de organisatie van de MRV binnengekomen. Het bestuur bereidt statuten voor waarmee de afdelingen (financieel) zelfstandiger kunnen opereren en de coördinerende rol van de MRV beter tot zijn recht kan komen. Deze worden bij gelegenheid in concept aan de besturen van de afdelingen en gelieerden voorgelegd en op een volgende AV ter vaststelling geagendeerd.
  • De tussentijdse benoeming en voordracht van Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders als lid van het bestuur in de functie van wedstrijdcoördinator werd bekrachtigd onder dankzegging aan haar voorganger, Ritmeester der Huzaren Wouter Jan Holleman.
  • De eerste examens voor het Militair Ruiterbewijs en Militair Ruiterbewijs in Zilver in 2015 worden verplaatst van zondag 14 naar zondag 21 juni 2015 en georganiseerd op Hippisch Centrum Muiderberg in Muiderberg.
  • Het Nationaal Militair Kampioenschappen Dressuur en Springen 2015 wordt verplaatst van vrijdag 12 naar vrijdag 26 juni 2015 en georganiseerd op Stal Groenendaal in Bunschoten.

 

De volgende Algemene Bestuursraad vindt plaats op donderdag 5 november 2015; de volgende Algemene Vergadering op donderdag 7 april 2016.

 

 

 De commandant van het regiment Huzaren van Boreel, kolonel Rob van Zanten, en majoor Harke In den Kleef vorig jaar tijdens een bereden defilé in Den Haag