7 december 2014  
MRV verwelkomt nieuwe wedstrijdcoördinator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) heeft Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders met ingang van 1 december 2014 tussentijds benoemd tot lid van het hoofdbestuur in de functie van wedstrijdcoördinator.

 

Deze benoeming zal bij wege van bindende voordracht ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Hiermee volgt zij Ritmeester der Huzaren Wouter Jan Holleman op, die deze functie sinds 2007 heeft vervuld.

 

De wedstrijdcoördinator is verantwoordelijk voor het: 

 

 • coördineren van de organisatie van de wedstrijden
 • stimuleren van ruiters tot deelname aan de wedstrijden
 • communiceren met de KNHS voor wat betreft wedstrijden
 • in overleg opstellen van nieuwsberichten en
 • binnen het hoofdbestuur bijdragen aan de ontwikkeling van de militaire ruitersport.

 

Het bestuur van de MRV bestaat hiermee sinds 1 december uit:

 

 • voorzitter: Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz
 • vice-voorzitter: Luitenant-kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen
 • secretaris: Kapitein-luitenant ter zee-arts jhr drs Jaap Boreel
 • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhoff
 • topsportcoördinator: Ritmeester der Cavalerie Albert Lebon
 • wedstrijdcoördinator: Sergeant 1 van de Koninklijke Luchtmacht Emily Sanders
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge.

 

Brigadegeneraal b.d. Paul Kautz: 'Graag wil ik Ritmeester Wouter Jan Holleman bedanken voor de zeven jaar waarin hij de MRV-wedstrijden heeft gecoördineerd en de organisatie op zich heeft genomen van de Militaire Kampioenschappen Dressuur en Springen. Ik ben blij dat we in Sergeant 1 Emily Sanders een waardige opvolger hebben gevonden, die bewezen heeft hippische evenementen te kunnen organiseren. Ik verheug me op de samenwerking. Met haar gedrevenheid en enthousiasme is ze een welkome aanvulling binnen het hoofdbestuur'.

 

Sergeant 1 Emily Sanders: 'Ik zie het als een leuke uitdaging om voor de MRV als wedstrijdcoördinator aan de slag te gaan. Het aantal militaire wedstrijden, het deelnemersveld en het niveau zitten in de lift. In lijn daarmee wil ik ook graag de kwaliteit van de wedstrijdorganisatie verder laten stijgen en de bijzondere sfeer met deelnemers uit alle krijgsmachtdelen versterken. Ik heb veel zin in deze functie!'.

 Sergeant Emily Sanders behaalde dit jaar het Militair Ruiterbewijs en het Militair Ruiterbewijs in Zilver, is lid van de militaire springéquipe en met ingang van 1 januari ook wedstrijdcoördinator van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'