19 september 2014  
Koning onderscheidt twee bestuursleden CEE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.M. de Koning heeft Luitenant-generaal der Cavalerie bd Tony van Diepenbrugge en Ritmeester (R) der Huzaren Haike Blaauw onderscheiden met het Erekruis in de Huisorde van Oranje wegens verdiensten voor het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) en de Stichting CEE.

 

Zij ontvingen de onderscheiding tijdens het escortediner op 15 september, daags voor Prinsjesdag, uit handen van Generaal-majoor der Fuseliers Hans van der Louw, Adjudant-Generaal tevens Chef van het Militaire Huis van Z.M. de Koning.

 

Het CEE en de Stichting CEE zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de bijdragen door de Cavalerie aan de Grote Ceremoniën van Staat (waaronder Prinsjesdag), en zijn sterk afhankelijk van langdurige vrijwillige inzet van beroeps- en met name ook reservemilitairen.

 

De Huisorde van Oranje werd in 1905 ingesteld en wordt verleend aan Nederlanders en buitenlanders die vanwege verdienstelijke en karaktervolle vervulling van hun taak de leden van het Koninklijk Huis op eervolle en trouwe wijze terzijde hebben gestaan. De Koning is Grootmeester van de orde en bepaalt zelf wie in de Huisorde worden benoemd. 

 

De onderscheiding bestaat uit een Latijns kruis met afgeronde, rood geëmailleerde armen. In het midden staat een rond medaillon met een in blauw emaille uitgevoerde hoorn binnen een rood geëmailleerde band met het opschrift 'Je maintiendrai'. Tussen de armen bevindt zich een krans van oranjebladeren. Op de keerzijde staat het wapen van het Huis van Oranje.   

 

Generaal Van Diepenbrugge was van 1973 tot 1988 ruiter, in 1983 en 1984 pelotonscommandant en van 1986 tot 1988 escortecommandant van het CEE. Voorts was hij vele jaren vice-voorzitter en van 2008 tot 2014 voorzitter van de Stichting CEE. Naast het Erekruis ontving hij uit handen van Generaal-majoor der Cavalerie bd Henk Morsink, Adjudant ibd van Z.M. de Koning en voorzitter Stichting CEE, ook de legpenning in goud van de Stichting CEE, met de inscriptie 'immer betrokken'.

 

Ritmeester Blaauw is sinds 1989 ruiter bij het CEE, waaronder pelotonscommandant in 2006. Hij was van 1999 tot 2014 bestuurslid en van 2011 tot 2013 secretaris van de Stichting CEE. Naast het Erekruis ontving hij ook de legpenning in zilver van de Stichting CEE, met de inscriptie 'veelzijdig en doortastend'. 

 

Eerder werden onder andere de volgende personen voor verdiensten voor de ere-escortes onderscheiden in de Huisorde van Oranje:

 

 • Ritmeester (R) der Cavalerie bd jhr ir Maurits van der Goes (2011)
 • Luitenant-generaal der Cavalerie bd Ruurd Reitsma (2008)
 • Ritmeester (R) der Cavalerie bd ir Arent Modderman (2003)
 • Commissaris van Politie en Ordonnansofficier van Z.M. de Koning Pieter Wiersinga (1996)
 • Adjudant-onderofficier der Cavalerie bd Ad Oostveen (1991)
 • Korporaal 1 (R) der Cavalerie bd Ed Burggraaf (1991)
 • Majoor der Cavaleriebd Frits Piekema (1983)
 • Brigadegeneraal der Cavalerie bd Frits Broertjes (1981)
 • Majoor der Cavalerie bd mr Laurens Maaldrink (1981)
 • Huzaar 1 (R) bd Antoine Ottenheym (1981)
 • Luitenant-kolonel (R) der Cavalerie bd mr Frank baron van Lynden (1977)
 • Majoor (R) der Cavalerie bd ir Conno van Romondt Vis (1977)
 • Ritmeester der Cavalerie bd Jan Went (1977)

 

Klik hier voor een fotoserie van de Grote Ceremonie van Staat van afgelopen dinsdag, genomen vanaf de eretribune op het Binnenhof in Den Haag. 

 Ritmeester Haike Blaauw, hier in ceremonieel tenue voor Prinsjesdag, werd tezamen met generaal Tony van Diepenbrugge onderscheiden met het Erekruis in de Huisorde van Oranje