31 oktober 2014  
KMSV-Fonds publiceert historie sinds 1886

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het KMSV-Fonds publiceert in samenwerking met de Militaire Ruitersport- vereniging 'Te Paard!' (MRV) een historische samenvatting van de KMSV (Koninklijke Militaire Sportvereeniging) en het KMSV-Fonds sinds 1886.

 

De in 1886 opgerichte KMSV was de eerste landelijke hippische organisatie in Nederland en de directe voorganger van het KMSV-Fonds en de MRV. De KMSV stond mede aan de wieg van:

 

 • 1887: endurance, ontstaan uit een- en meerdaagse afstandsritten om het uithoudingsvermogen van rijkspaarden te toetsen
 • 1903: eventing, ook samengestelde wedstrijd of military genoemd, ontstaan uit concoursen ter selectie van het beste officierspaard
 • 1912: NOC*NSF, waarvan de KMSV namens de hippische sport een van de 21 founding fathers was
 • 1913: de vijfkamp voor officieren, waaruit in Nederland de militaire vijfkamp en de olympische moderne vijfkamp zijn ontstaan
 • 1919: de KNJV (Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging), opgericht door leden van de KMSV
 • 1923: de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie), opgericht op initiatief van de KMSV
 • 1929: de NRSV (Nederlandse Ruitersportvereniging), opgericht op initiatief van de KMSV
 • 1953: het KMSV-Fonds, ontstaan na omvorming en met de financiële middelen van de KMSV
 • 1956: de MRV, precies 70 jaar na de KMSV opgericht in dezelfde geest en met dezelfde doelstelling: het bevorderen van de militaire ruitersport.

 

Het KMSV-Fonds heeft na een uitgebreide zoektocht in 2013 het (verloren gewaande) historische archief van de KMSV teruggevonden. Hieruit blijkt dat de KMSV tot WOII aan de wieg stond van de hippische wedstrijd- en topsport in Nederland, met negen Olympische medailles gewonnen door twaalf ruiters, allen lid van de KMSV: vijf goud, drie zilver en één brons; zeven voor eventing, één voor springen en één voor dressuur (waarbij cf. NOC*NSF een medaille in teamverband éénmaal telt) (klik hier).

 

In het teruggevonden historisch archief bevinden zich onder andere:

 

 • handgeschreven notulen van algemene ledenvergaderingen uit de periode 1886-1926 (vermoedelijk het oudste manuscript uit de georganiseerde hippische sport in Nederland)
 • gedenkboeken met wedstrijdbeschrijvingen over de periode 1886-1936 (klik hier)
 • handgeschreven correspondentie met (de secretaris van) H.M. Koningin Wilhelmina over de verlening van het predicaat 'Koninklijk' in 1911
 • een uniek fotoboek van de VIIIe Olympische Spelen van 1924 in Parijs, waar de Nederlandse équipe voor het eerst (en gelijk vijf maal) Olympisch goud won (klik hier)
 • fotoboeken van wedstrijden van de KMSV in de periode 1924-1936
 • wedstrijdprogramma's, wedstrijduitslagen, jaarverslagen en jaarrekeningen over de periode 1923-1937
 • bronzen, zilveren en gouden erepenningen sinds 1886
 • de KMSV-Beker (ingesteld in 1927), de Korpsbeker I (1929), de Korpsbeker II (1931), en de Dressuurbeker III (1936).

 

Waar mogelijk is het historische archief geheel gedigitaliseerd, waarna de originelen in bruikleen zijn gegeven aan het Cavaleriemuseum, waar deze in zo goed mogelijke conditie worden bewaard. Sommige stukken worden in een speciale vitrine over de militaire ruitersport geëxposeerd (klik hier).

 

De fotoboeken van wedstrijden van de KMSV in de periode 1924-1936 zullen de komende twee jaar worden gepubliceerd.

 

Klik hier voor de historische samenvatting sinds 1886.

 H.M. Koningin Wilhelmina bij de Eindwedstrijd Dressuurproeven in Den Haag, waar zij vanwege het 50-jarig jubileum van de in 1886 opgerichte KMSV het Beschermvrouwschap van de vereniging aanvaardde