1 oktober 2014  
Inschrijving examens 8 november nu open

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 8 november organiseert de Stichting Militair Ruiterbewijs in samenwerking met de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', Afdeling 't Harde, het derde en laatste examen van 2014.

 

Op deze dag kunnen de proeven voor het Militair Ruiterbewijs (MRb) en het Militair Ruiterbewijs in Zilver (MRbZ) worden afgelegd.

 

De examens vinden plaats op de Manege Korps Rijdende Artillerie op de Tonnetkazerne in 't Harde, vernoemd naar Luitenant-kolonel der Artillerie Chris Tonnet, die (onder meer) ooit militair kampioen werd.

 

Het MRb-examen toetst de controle over het paard bij het rijden met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel, zoals bij de Grote Ceremoniën van Staat gebruikelijk is. De rijproeven, examenregels en inschrijfformulieren zijn te vinden op www.militairruiterbewijs.nl. De inschrijving sluit 25 oktober.

 

De Manege Korps Rijdende Artillerie stelt paarden, sabels en stang-en-trenshoofdstellen ter beschikking, onder voorbehoud dat kandidaten ter plaatse komen trainen, zij als voldoende gekwalificeerd worden bevonden om deel te nemen en er voldoende capaciteit is.  

 

Ook is het mogelijk om in ’t Harde aanvullende rijlessen te nemen en om oefenexamens af te leggen. Meer informatie hierover via hoofdinstructeur Ellen van der Putten (eml.vd.putten@mindef.nl), die inmiddels tientallen ruiters succesvol naar het Militair Ruiterbewijs heeft begeleid.   

 

Majoor der Artillerie Kim Schreuder, voorzitter van de Afdeling 't Harde: 'In 't Harde merken we toenemend belangstelling voor het Militair Ruiterbewijs. Het is een moeilijke proef en veel ruiters voelen zich erdoor uitgedaagd. Het vaardigheidsembleem staat ook echt ergens voor. Ongeveer de helft van de deelnemers aan de examens in ‘t Harde komt van deze kazerne, de andere helft van elders - van alle wapens en dienstvakken. Daarom organiseren we ook dit jaar een examen - ons zevende. Ik wens de kandidaten veel succes!'.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen.

 

Sinds 2002 zijn er 220 Militair Ruiterbewijzen, 127 Militair Ruiterbewijzen in Zilver en 46 Militair Ruiterbewijzen in Goud behaald door 258 gebrevetteerde ruiters. Al deze ruiters zijn met de hoogst behaalde graad vermeld in de Eregalerij van de Stichting Militair Ruiterbewijs (klik hier). Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl.

 Sergeant-majoor Irene Baars behoorde tot de allereerste lichting die het Militair Ruiterbewijs behaalde: in 't Harde, 2002