27 februari 2014  
Uitnodiging Algemene Vergadering 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform artikel 16 van de statuten van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) zal een Algemene Vergadering worden gehouden. Tijdstip: 20 maart 2014, 19.00 uur. Locatie: Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, 3521 AG Utrecht, gebouw V05 (vergadercentrum).

 

Voor deze Algemene Vergadering worden alle leden van de MRV en besturen van gelieerde organisaties uitgenodigd. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 

 1. opening en mededelingen
 2. verslag en actiepunten Algemene Bestuursraad 2 november 2012
 3. jaarverslag 2012, 2013
 4. financiële verslagen 2012, 2013 en begroting 2014
 5. verslag kascontrolecommissie, décharge hoofdbestuur, benoeming kascontrolecommissie
 6. (her)benoeming hoofdbestuursleden*)
 7. verslag/mededelingen wedstrijden 2013 en 2014
 8. verslag/mededelingen militaire équipe en internationale wedstrijden 2013 en 2014
 9. verslag/mededelingen Stichting Militaire Prestatietocht te Paard 2013 en 2014
 10. verslag/mededelingen Stichting Militair Ruiterbewijs 2013 en 2014
 11. verslag/mededelingen afdelingen Amersfoort, Amsterdam, ’s-Gravenhage, ’t Harde, Havelte, Oirschot en Rotterdam 2013-2014
 12. verslag/mededelingen gelieerde organisaties: Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, Cadetten Rij- en Voltigeervereniging 'Sint Joris', Cavalerie Ere-Escorte, Korps Rijdende Artillerie, Nederlandse Vereniging voor Bereden Wapenvaardigheid 'Saint Georges', Stichting Eventing Maarsbergen, Stichting Militair Ruitersportcentrum 'Marcroix'Stichting KMSV-Fonds en Stichting Sportonderscheidingen (Vijfkampkruis) 2013-2014
 13. kalender 2014
 14. toekomst van de MRV
 15. voorstel volgende Algemene Bestuursraad: dinsdag 18 november 2014
 16. voorstel volgende Algemene Vergadering: donderdag 9 april 2015
 17. rondvraag en sluiting.

 

*) Het hoofdbestuur draagt Kapitein-luitenant ter zee-arts jhr Jaap Boreel voor als secretaris. De volgende bestuursleden zijn herbenoembaar voor een periode van drie jaar: de voorzitter, Brigadegeneraal der Cavalerie b.d. Paul Kautz; de vice-voorzitter, Luitenant-kolonel der Huzaren Jeroen Teunissen; de penningmeester, Eerste luitenant (R) der Huzaren Anteun Oosterhoff; de commissaris wedstrijden, Ritmeester der Huzaren Wouter Jan Holleman; en de coördinator militaire ruitersport, Ritmeester der Cavalerie Albert Lebon.

 

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering kan in de allranksmess in hetzelfde gebouw een maaltijd worden genuttigd. Na de Algemene Vergadering wordt u in het sportgebouw uitgenodigd om gezamenlijk een drankje te drinken. Indien u voornemens bent de vergadering bij te wonen wordt u verzocht zich uiterlijk 18 maart 2014 19:00 op te geven via secretaris@militaireruitersport.nl onder vermelding van uw naam, rang, afdeling/gelieerde organisatie en het kenteken van uw auto.

 Ritmeester Maarten Thijs in het ceremoniƫle tenue van een officier bij het Cavalerie Ere-Escorte: het paard opgetoomd met stang-en-trenshoofdstel; de ruiter in attila, met (o.a.) kolbak, pluim, giberne, pijnappelsnoer, oranje koordsjerp en sabel M.1895