16 september 2014  
Ere-Escortes begeleiden Koning op Prinsjesdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag begeleiden de Ere-Escortes van de Cavalerie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie voor de 2e maal Z.M. Koning Willem-Alexander en H.M. Koningin Máxima in een Grote Ceremonie van Staat.

 

De Grote Ceremoniën zijn bij Koninklijk Besluit (KB) vastgelegd bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden: koninklijke inhuldigingen, huwelijken, doopplechtigheden, bijzettingen en Prinsjesdag (de dag waarop het staatshoofd een uiteenzetting geeft van het door de regering te voeren beleid, sinds 1887 op de derde dinsdag van september).

 

Het KB uit 1815 is bepalend geweest voor het ceremonieel zoals dit tot de dag van vandaag wordt uitgevoerd. Zo wordt het staatshoofd op Prinsjesdag begeleid door de Koninklijke stoet. Deze begeeft zich ieder jaar rond 13:00 van Paleis Noordeinde via het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op het Binnenhof en keert rond 14:00 terug naar Paleis Noordeinde.

 

Langs de route wordt een ereafzetting gevormd door militairen, veteranen en weerbaarheden. Deze wordt voorafgaand aan de Koninklijke stoet geïnspecteerd door de Gouverneur van de Residentie, de commandant van de Koninklijke Marechaussee, met zijn Adjudant, beiden te paard.

 

Vanaf het moment van vertrek tot het moment van terugkeer worden op het Malieveld minuutschoten afgegeven door het Korps Rijdende Artillerie. De Koninklijke stoet staat onder leiding van de Stalmeester van Z.M. de Koning en was in 2014 als volgt samengesteld:

 

 • de Koninklijke Militaire Kapel
 • de Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en een Adjudant
 • de Vaandelwacht van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • een Ere-Compagnie van het Garderegiment Grenadiers en Jagers
 • de Commandant Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee met twee bereden Adjudanten
 • de Bereden Standaardwacht van de Koninklijke Marechaussee
 • een peloton Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee
 • de Commandant Cavalerie Ere-Escorte met twee Trompetters
 • de Bereden Standaardwacht van de Cavalerie
 • een peloton van het Cavalerie Ere-Escorte
 • de Rijknecht-Majoor en twee Rijknechts te paard van het Koninklijk Stal Departement
 • de Ceremoniemeester en de dienstdoende Kamerheer van Z.M. de Koning, gezeten in een gala-coupé bespannen met twee paarden (KWPN), met één lakei naast elk portier van het rijtuig
 • de Grootmeester en Grootmeesteres van het Huis van Z.M. de Koning en de Adjudant-Generaal tevens Chef van het Militaire Huis van Z.M. de Koning, gezeten in een gala-berline bespannen met twee paarden (KWPN), met één lakei naast elk portier van het rijtuig
 • de Commandant Bereden Ere-Escorte Landelijke Eenheid Beredenen van de Nationale Politie met twee bereden Adjudanten
 • Paukenpaard en acht Trompetters van de Nationale Politie
 • de Bereden Standaardwacht van de Nationale Politie
 • een peloton Bereden Ere-Escorte van de Nationale Politie
 • Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden en H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, gezeten in de gala-glasberline bespannen met vier paarden (KWPN) met één koetsier naast elk paard en twee lakeien aan elke zijde van het rijtuig
 • twee bereden Adjudanten van Z.M. de Koning
 • een peloton Ere-Escorte van de Nationale Politie
 • Z.M. de Koning en H.M. Koningin Máxima, gezeten in de Gouden Koets bespannen met acht paarden (Friezen), met één koetsier naast elk paard, vier lakeien aan elke zijde van de koets, en het linker voorpaard bereden door een postiljon
 • twee bereden Adjudanten van Z.M. de Koning, te paard
 • een peloton van het Cavalerie Ere-Escorte ter afsluiting van de stoet.

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) is in 2002 aangewezen als uitvoerder van het Militair Ruiterbewijs, een proeve van bekwaamheid voor de Grote Ceremoniën van Staat, waarbij met stang-en-trenshoofdstel en getrokken sabel wordt gereden. In 2003 heeft de MRV de uitvoering daarvan opgedragen aan de Stichting Militair Ruiterbewijs.

 

Kapitein der Koninklijke Marechaussee Bart Maandag, commandant Bereden Brigade Koninklijke Marechaussee: 'Het merendeel van onze ruiters is gecertificeerd politieruiter. Daarnaast zijn velen in het bezit van een Militair Ruiterbewijs. Mede hierdoor, en door de activiteiten van de MRV, stijgt het hippisch niveau van onze ruiters. Velen van hen nemen deel aan de NMKs Dressuur, Springen en Eventing. De deelnemers zijn zeer bewust met hun sport bezig. Het niveau van de ruiters stijgt door trainingen en wedstrijden, en dat is waardevol voor de ere-escortes. De wedstrijden zorgen bovendien voor verbroedering tussen de krijgsmachtdelen'.

 Vier ruiters uit de bereden standaardwacht van het Bereden Ere-Escorte Koninklijke Marechaussee, van links naar rechts: luitenant Gerard Rombouts (commandant), wachtmeester Wendy van den Bogaard, adjudant Andries van der Honing (standaarddrager) en wachtmeester Marjon Zwart