10 januari 2014  
Bereden wapens neigen standaard voor Koning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gisteren, donderdag 9 januari 2014, brachten alle regimenten en korpsen van de Koninklijke Landmacht een vaandelgroet aan Z.M. koning Willem-Alexander. De bereden wapens Cavalerie en Artillerie namen te paard deel. 

 

De vaandelgroet vond plaats op Plein 1813 in Den Haag en markeerde het begin van het 200e jubileumjaar van de Koninklijke Landmacht. Op 9 januari 1813 legde prins Willem Frederik, de latere koning Willem I, in een formeel besluit de organisatie van een nieuw Nederlands leger vast. Dit wordt beschouwd als de oprichtingsdatum van de Koninklijke Landmacht. 

 

Een vaandelgroet kent veel ceremonieel. Het is vergelijkbaar met ‘trooping the colour’, zoals Groot-Brittannië jaarlijks beleeft. In Nederland is het echter uniek. In totaal waren 1.500 militairen betrokken, van wie 1.000 in ceremonieel tenue. De vorige vaandelgroet was in 1980 rond de abdicatie van Koningin Juliana en vond plaats in besloten setting op Paleis Soestdijk.

 

Z.M. de Koning verplaatste zich in gezelschap van de Chef Militaire Huis in een open landauer getrokken door een vierspan Friezen, begeleid door stalpersoneel, de Stalmeester en een Adjudant te paard, van de Koninklijke Stallen naar het historische Plein 1813. Hij werd daarbij geëscorteerd door het Cavalerie Ere-Escorte.

 

De vaandelgroet werd door de Cavalerie uitgevoerd door de bereden standaardgroep die de standaarden voerde van de regimenten Huzaren van Sytzama, Huzaren Prins van Oranje, Huzaren Prins Alexander en Huzaren van Boreel. De bereden standaardgroep van de Artillerie voerde de standaarden van het Korps Rijdende Artillerie en het Korps Veldartillerie. Alle standaarden neigden voor de koning.

 

De Cavalerie nam tijdens het defilé deel met een detachement van het Regiment Huzaren van Boreel en een samengesteld detachement van de overige Cavalerieregimenten te voet, voorafgegaan door een bereden detachement dat bestond uit een commandogroep met escortecommandant, twee trompetters en een paukenist, alsmede een escortepeloton met zeventien huzaren. De Artillerie nam deel met een detachement te voet en een bereden detachement dat bestond uit een commandogroep, een vierspan met kanon 6-veld, alsmede zes artilleristen.

 

Klik hier voor de reportage van de NOS over de vaandelgroet. De Cavalerie neigt de standaarden op 29:45 en defilieert op 44:30; de Artillerie neigt de standaarden op 32:00 en defilieert op 46:15. Bij gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan heeft het Nederlands Instituut voor Militaire Historie een herdenkingsboek gepubliceerd, dat om niet kan worden besteld via www.200jaarkoninklijkelandmacht.nl

 



Zijne Majesteit Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, tijdens de Vaandelgroet op Plein 1813