1 februari 2013  
Nieuwe bestuursleden bij ontvangst op Paleis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 30 januari heeft de Stichting Militair Ruiterbewijs twee nieuwe bestuursleden benoemd. Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht en Adjudant van H.M. de Koningin Patricia Lukken droeg na drie jaar de functie van secretaris over aan Kapitein (R) van de Militair-juridische Dienst mr drs Duco le Clercq; Korporaal (R) van het Korps Nationale Reserve Annelies Terra werd in de functie van examencoördinator afgelost door Luitenant ter zee II van de Koninklijke Marine Miloe van der Elsen - van der Woldt.

 

De bestuursoverdracht vond plaats voorafgaand aan de traditionele ontvangst op Paleis Noordeinde met bezoek aan het Koninklijk Staldepartement van ruiters die in het voorafgaande jaar het Militair Ruiterbewijs, het Militair Ruiterbewijs in Zilver of het Militair Ruiterbewijs in Goud hebben behaald.

 

Generaal Harm de Jonge, voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: ‘Graag wil ik bij deze bijzondere gelegenheid op Paleis Noordeinde beide aftredende bestuursleden danken voor hun inzet als bestuurslid van onze stichting. In het bijzonder Patricia Lukken, die naast haar werkzaamheden hier voor de Dienst Koninklijk Huis veel voor het Militair Ruiterbewijs heeft gedaan. Als secretaris was zij altijd proactief en ongelofelijk accuraat, en betrouwbaar waar het ging om afspraken. Wij heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom’.

 

Het bestuur van de Stichting Militair Ruiterbewijs bestaat thans uit de volgende personen:

 

  • voorzitter: Generaal-majoor der Cavalerie b.d. jhr Harm de Jonge
  • secretaris: Kapitein (R) van de Militair-juridische Dienst mr drs Duco le Clercq
  • penningmeester: Majoor (R) der Fuseliers Bart Jan Geers MEM
  • examencoördinator: Luitenant ter zee 2OC van de Koninklijke Marine Miloe van der Elsen - van der Woldt en
  • examensecretaris: Majoor (R) der Koninklijke Marechaussee Wouter van Ginkel.

 

De geslaagden (negen ruiters behaalden in 2012 het Militair Ruiterbewijs, vijf Zilver en drie Goud) werden samen met de officials uitgenodigd als gast van Adjudant-Generaal van H.M. de Koningin en Chef Militaire Huis, Generaal-majoor der Cavalerie Henk Morsink, en van de Stalmeester van H.M. de Koningin, Kolonel der Koninklijke Marechaussee Bert Wassenaar. Het gezelschap werd onthaald op een rondleiding door de Koninklijke Stallen met een levendige uitleg door het Hoofd Koets- en Rijstal, Commissaris van Politie Pieter Wiersinga.

 

Generaal Kautz, voorzitter Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’: ‘Allereerst alle geslaagden van harte gefeliciteerd. Wij hopen dat Overste Lukken nog lang betrokken blijft bij de militaire ruitersport. Zo zette zij naast haar functie bij de Stichting Militair Ruiterbewijs samen met mw Moesman de route uit voor de Militaire Prestatietocht te Paard in Den Haag, is zij de spil in de maandelijkse ritten van de Bereden Adjudanten Reünie Commissie, en het aanspreekpunt binnen de Koninklijke Luchtmacht voor de militaire ruitersport. En natuurlijk niet in de laatste plaats een actief bereden Adjudant van Hare Majesteit’.

 

Overste Lukken sloot de bijeenkomst en sprak de hoop uit de nieuw geslaagde ruiters weer te ontmoeten op een van de vele militaire ruiterevenementen.

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs is opgericht met support van de drie Bereden Wapens: Artillerie, Cavalerie en Koninklijke Marechaussee. De examens staan open voor actief dienende en voormalige beroepsmilitairen en reservisten uit alle krijgsmachtdelen. Meer informatie op www.militairruiterbewijs.nl 

 De aftredend en de aantredend secretaris van Stichting Militair Ruiterbewijs, overste Lukken en kapitein Le Clercq, op de Koninklijke Stallen in Den Haag