4 mei 2012  
Inschrijving Eventing Hardenberg bijna vol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', Afdeling Havelte, organiseert op zondag 24 juni 2012 voor de tweede keer het Open Regionaal Militair Kampioenschap Eventing Noord-Oost, in samenwerking met Manege Hoogenweg in Hardenberg.

 

Dit regionaal militair kampioenschap wordt verreden volgens de regels van de KNHS, in de klassen B en L. Parallel aan het kampioenschap wordt een door de Stichting Militair Ruiterbewijs erkende onderlinge militaire eventingwedstrijd georganiseerd, waarbij de spronghoogte gelijk is aan klasse B.

 

Op basis van de op 18 maart 2012 bekendgestelde nieuwe regels voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver en Goud (klik hier) kunnen ruiters die geen startgerechtigdheid in Eventing/B hebben in deze onderlinge militaire eventingwedstrijd ook kwalificeren voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver of Goud. Dit geldt ook voor deelnemers aan dit regionaal militair kampioenschap. 

 

Deelname staat open voor ruiters met een Militair Ruiterbewijs, leden van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', actief dienende en reservemilitairen, leden van de Ere-Escortes, leden van de Dienst Koninklijk Huis en burgerruiters. De inschrijving voor dit regionaal militair kampioenschap (klassen B en L) inmiddels vol; voor deelname in de onderlinge militaire eventingwedstrijd is nog plaats. Inschrijvingen uitsluitend via www.startlijsten.nl.

 

Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemers. De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (zowel het Hoofdbestuur als de Afdeling Havelte), Manege Hoogenweg en de grondeigenaren aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan lijf en goed. Militairen dienen in correct militair tenue deel te nemen. 

 

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver of Goud dienen dit tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk onderbouwd kenbaar te maken via secretaris@militairruiterbewijs.nl.

 

Naast dit regionaal militair kampioenschap en de onderlinge eventingwedstrijd wordt op zondag 24 juni ook een examen Militair Ruiterbewijs en de Caprilliproef voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver georganiseerd. 

 

Ritmeester-paardenarts (R) der Huzaren Gerrit Kampman, voorzitter van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', Afdeling Havelte: 'De vereniging maakt zich op voor het organiseren van een groot, gecombineerd evenement op Manege Hoogenweg. Om dit zo goed mogelijk te laten verlopen zijn we afhankelijk van de inzet van veel vrijwilligers. Wie ons als organisatie wil helpen kan zich aanmelden via de website. Voor de eventing zijn hinderniscontroleurs nodig: zo'n 20 mensen in totaal.

 

Wie bijvoorbeeld zelf gaat starten voor het MRb- of MRbZ-examen, zou daarna kunnen helpen bij het goed laten verlopen van de eventing, door zich op te geven als controleur. Mijn dank gaat nu alvast uit naar de vele mensen die zich al met de voorbereidingen hebben bemoeid. Ik hoop op een geweldig evenement waarbij burgers en militairen elkaar beter leren kennen. Tot ziens op 24 juni in Hardenberg!'.

 

Klik hier voor de aankondiging van deze eventingwedstrijd door de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!', Afdeling Havelte.

 Ritmeester Remko Radius, pelotonscommandant bij het Cavalerie Ere-Escorte, voldeed op het NMK Eventing aan de eis voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver