18 maart 2012  
Militair Ruiterbewijs in Goud wordt toegankelijker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft besloten om het Militair Ruiterbewijs in Goud (MRbG) met ingang van 2012 toegankelijker te maken. Hiertoe worden twee zaken gewijzigd.

 

1: MRbG ook haalbaar zonder startgerechtigdheid Eventing/B 

Tot dusverre diende in iedere route naar MRbG minimaal éénmaal het NMK Eventing in minimaal klasse B te worden uitgereden, waarbij de kandidaat startgerechtigd diende te zijn in Eventing/B. Het bestuur van de SMR heeft besloten om de vereiste van startgerechtigdheid in Eventing/B los te laten. In plaats daarvan kan de kandidaat ook deelnemen aan een onderlinge militaire eventingwedstrijd georganiseerd onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard! (MRV). Hierdoor wordt MRbG met name ook toegankelijker voor ruiters zonder eigen eventingpaard en startkaart.

 

2: MRbG ook haalbaar op andere eventingwedstrijden dan NMK  

De afgelopen jaren was het alleen mogelijk MRbG te behalen door het NMK Eventing te rijden. In 2011 hebben geüniformeerde ruiters op basis van een pilot de extra mogelijkheid geboden gekregen een eventingwedstrijd in Hardenberg te rijden en zo in aanmerking te komen voor MRbG. De Stichting Militair Ruiterbewijs heeft naar aanleiding van de positieve resultaten in Hardenberg besloten om in de toekomst een extra mogelijkheid te blijven bieden om MRbG te behalen. Elk jaar zal de Stichting een keus maken welke eventingwedstrijd naast het NMK Eventing voor het MRbG in aanmerking komt. De eventingwedstrijd dient door de MRV te worden georganiseerd. De MRV kan hiervoor aanvullende regels stellen.

 

De regels voor het Militair Ruiterbewijs in Goud en het Militair Ruiterbewijs in Zilver zijn hierdoor met ingang van 2012 als volgt.

 

Militair Ruiterbewijs in Goud 

Het Militair Ruiterbewijs in Goud wordt met ingang van 2012 op aanvraag uitgereikt aan ruiters die het Militair Ruiterbewijs hebben behaald en bovendien aan een van de volgende drie voorwaarden hebben voldaan:

 

 1. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Eventing of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Eventing, mits minimaal in klasse L 1) of 
 2. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het tweemaal uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Eventing 2) (beide minimaal in klasse B) of 
 3. het voldaan hebben aan eis A of B hieronder, plus het voldaan hebben aan eis C, D of E hieronder, plus het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Eventing 2) (minimaal in klasse B)

 

waarbij de vereisten A-E zijn:

 

 1. het behaald hebben van de Caprilliproef voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver
 2. het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Eventing in enige klasse 2) (inclusief de oefenrubriek BB, mits in alle drie onderdelen)
 3. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Dressuur of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Dressuur, mits minimaal in klasse L1 1)
 4. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Springen of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Springen, mits minimaal in klasse L 1) en/of 
 5. het behaald hebben van de eis voor het onderdeel paardrijden voor het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF in de (Olympische) Moderne Vijfkamp. 

 

 • 1) waarbij het KNHS-handicapreglement van toepassing dient te zijn geweest en de ruiter dient te zijn uitgekomen in een klasse niet lager dan die waarin deze volgens het KNHS-reglement startgerechtigd is.
 • 2) of een door de Stichting Militair Ruiterbewijs erkende, onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ georganiseerde onderlinge militaire eventingwedstrijd.

 

Militair Ruiterbewijs in Zilver 

Het Militair Ruiterbewijs in Zilver kan worden behaald door het Militair Ruiterbewijs te verwerven en vervolgens minimaal 165 punten voor de Caprilliproef voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver te behalen. Het Militair Ruiterbewijs in Zilver wordt met ingang van 2012 op aanvraag ook uitgereikt aan ruiters die het Militair Ruiterbewijs hebben verworven en daarnaast aan een van de onderstaande voorwaarden hebben voldaan:

 

 1. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Dressuur of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Dressuur, mits minimaal in klasse L1 1)
 2. het behaald hebben van de positie van (Nationaal) Militair Kampioen Springen of winnaar van de zwaarst uitgeschreven klasse (al dan niet in handicap) op een (Nationaal) Militair Kampioenschap Springen, mits minimaal in klasse L 1)
 3. het uitgereden hebben van het (Nationaal) Militair Kampioenschap Eventing 2) in enige klasse (inclusief de oefenrubriek BB, mits in alle drie onderdelen). 

 

 • 1) waarbij het KNHS-handicapreglement van toepassing dient te zijn geweest en de ruiter dient te zijn uitgekomen in een klasse niet lager dan die waarin deze volgens het KNHS-reglement startgerechtigd is.
 • 2) of een door de Stichting Militair Ruiterbewijs erkende, onder auspiciën van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ georganiseerde onderlinge militaire eventingwedstrijd.

 

Ruiters die in aanmerking menen te (zullen) komen voor het Militair Ruiterbewijs in Zilver of Goud dienen dit schriftelijk onderbouwd via secretaris@militairruiterbewijs.nl kenbaar te maken tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan c.q. tot uiterlijk drie jaar na de (laatste voor de aanvraag) relevante prestatie.

 Korporaal Stefan van Lierop in de waterhindernis tijdens het NMK Eventing