22 december 2012  
Van de voorzitters van de MRV en de SMR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Graag blikken wij met u terug op een succesvol jaar voor de militaire ruitersport.

 

Eind januari ontvingen de Chef Militaire Huis en de Stalmeester van H.M. de Koningin, Generaal-majoor Morsink en Kolonel Bert Wassenaar, de ruiters die in 2011 een Militair Ruiterbewijs hadden behaald op Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen, waar zij werden rondgeleid. Hiermee was het ruitersportjaar traditiegetrouw geopend.

 

In 2012 behaalden negen kandidaten het Militair Ruiterbewijs, vijf het Militair Ruiterbewijs in Zilver en drie het Militair Ruiterbewijs in Goud. Daarmee komen de totalen op respectievelijk 197, 99 en 36.

 

Vanwege het verbod op het vervoer van paarden moest de indoor springwedstrijd in Amersfoort helaas op het laatste moment worden afgelast. Komend jaar staat hij weer op de kalender; we hopen op net zo’n succes als in 2010 en 2011.

 

Dit jaar werd het Nationaal Militair Kampioenschap Eventing eerder dan normaal verreden, namelijk half april; traditiegetrouw op Landgoed Maarsbergen, waar een goed deelnemersveld weer gastvrij werd ontvangen. In dezelfde maand verwelkomde de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ (MRV) haar nieuwe secretaris, Kapitein van de Logistiek drs Matthias Mulder.

 

De Nationale Militaire Kampioenschappen Dressuur en Springen werden in juni op Stal Groenendaal in Bunschoten gehouden. Trots constateren wij dat de belangstelling voor deze kampioenschappen blijft groeien. De eventingwedstrijd in Havelte werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Van de 90 deelnemers waren 12 militairen; het Militair Ruiterbewijs in Zilver werd hier 2 maal behaald en het Goud 3 maal.

 

Eén van de militairen die dit jaar Zilver en Goud behaalden was Majoor Remko Radius, pelotonscommandant bij het Cavalerie Ere-Escorte. Twee maanden later is deze enthousiaste ruiter onverwacht overleden; onder grote belangstelling van vele collegae is met militaire eer afscheid van hem genomen.

 

Dit jaar werd de Militaire Prestatietocht te Paard (MPTTP) in Amersfoort georganiseerd door de Stichting MPTTP in samenwerking met de Afdeling Amersfoort van de MRV. Het was een prachtige tocht met een recordaantal deelnemers uit een recordaantal landen: naast Nederland ook uit België, Denemarken, Duitsland en Frankrijk.

 

De Afdeling ’s Gravenhage van de MRV organiseerde deelname aan de Sint-Hubertusjacht in Limburg die open stond voor alle leden van de MRV, een goed initiatief en groot succes dat navolging verdient.

 

De ere-escortes van de Cavalerie en de Koninklijke Marechaussee begeleidden H.M. de Koningin op Prinsjesdag traditiegetrouw naar de Ridderzaal. Daarnaast werd ook bereden steun verleend bij het opleggen van de standaarden van de Regimenten Huzaren van Sytzama en Huzaren Prins van Oranje, evenals bij de Commando-overdracht van het Regiment Huzaren van Boreel en 103 JISTARC, waarbij tegelijkertijd het commando over het Cavalerie Ere-Escorte werd overgedragen.

 

2012 was een goed jaar voor de militaire ruitersport; hopelijk wordt 2013 samen met u nòg beter. De besturen van de Militaire Ruitersportvereniging ‘Te Paard!’ en de Stichting Militair Ruiterbewijs wensen u een goed en gezond hippisch nieuw jaar toe.'

 

De voorzitters:

 

Brigadegeneraal der Cavalerie bd Paul Kautz (MRV)

Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge (SMR).