11 november 2011  
Vacature secretaris Militaire Ruitersportvereniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!' (MRV) opent de vacature van secretaris van het bestuur. Deze functie wordt op dit moment bekleed door Luitenant-kolonel van de Logistiek Koos Sol, die de functie na vier jaar zal neerleggen.
 

Het bestuur van de MRV streeft naar een bestuur dat open staat voor militairen uit alle krijgsmachtdelen. De vacature van secretaris wordt gepubliceerd om zoveel mogelijk kandidaten in de gelegenheid te stellen te solliciteren teneinde de beste kandidaat te kunnen selecteren. 

 

Functie 

De secretaris van de MRV is verantwoordelijk voor: 

 

 • het bijhouden van het ledenbestand
 • het bijhouden van de website www.militaireruitersport.nl
 • het in overleg opstellen van de newsflashes
 • het voorbereiden en notuleren van de vergaderingenen
 • het voeren en archiveren van de correspondentie.

 

Profiel
De secretaris van de MRV dient te voldoen aan het volgende profiel:
 

 

 • accuraat en resultaatgericht
 • teamspeler in het bestuur
 • affiniteit met de militaire ruitersport
 • goede beheersing van de Nederlandse taal en
 • ervaring met automatisering.

 

Bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende functionarissen: 

 

 • voorzitter: Brigade-generaal der Cavalerie bd Paul Kautz
 • vicevoorzitter: Luitenant-kolonel der Cavalerie Jeroen Teunissen
 • secretaris: Luitenant-kolonel van de Logistiek Koos Sol
 • penningmeester: Eerste luitenant (R) der Huzaren ing Anteun Oosterhof
 • wedstrijdcoördinator: Ritmeester der Huzaren Wouter-Jan Holleman
 • topsportcoördinator: Eerste luitenant der Cavalerie Albert Lebon
 • bestuurslid uit hoofde functie voorzitter Stichting Militair Ruiterbewijs: Generaal-majoor der Cavalerie bd jhr Harm de Jonge.

 

Meer informatie op www.militaireruitersport.nl. Geïnteresseerden worden verzocht zich voor 1 december 2011 aan te melden bij de voorzitter van de MRV via voorzitter@militaireruitersport.nl 

 Overste Koos Sol is sinds 2008 secretaris van het bestuur van de Militaire Ruitersportvereniging 'Te Paard!'