20 oktober 2023  
Cavalerie Ere-Escorte nodigt kandidaten uit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Cavalerie Ere-Escorte (CEE) nodigt ruiters en amazones van alle krijgsmachtdelen die het Militair Ruiterbewijs hebben behaald uit voor een kennismakings- en selectiedag op zondag 10 december op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde.

 

Het CEE is een reserve-eenheid van de Koninklijke Landmacht die tijdens de Grote Ceremoniën van Staat deel uitmaakt van de Koninklijke Stoet. De inzet van de Cavalerie gaat terug tot Koninklijk Besluit No 20 uit 1815, waarin de Grote Ceremoniën zijn beschreven: koninklijke inhuldigingen, huwelijken, bijzettingen en de jaarlijkse opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag.

Het CEE bestaat uit een bereden commandogroep met twee ordonnansen, een bereden muziekgroep met een paukenist en vier trompetters, een bereden standaardwacht met zes ruiters en twee pelotons met elk 25 ruiters.

 

Bij deze uitvoeringen wordt, al meer dan 200 jaar, gereden in militaire formatie - de ruiters gekleed in ceremonieel tenue, de paarden opgetoomd in ceremonieel harnachement, de teugels van het van oorsprong militaire stang-en-trenshoofdstel in de linker- en een getrokken sabel in de rechterhand.

 

Deze ceremoniële aspecten vereisen unieke hippische vaardigheden. Dat is de reden waarom het in 2002 voor dit doel ingestelde Militair Ruiterbewijs bij het CEE verplicht is en alle ruiters aan deze eis voldoen. Naast het Militair Ruiterbewijs gelden ook andere selectiecriteria.

 

Het CEE staat sinds enkele jaren open voor actief dienende beroepsmilitairen en reservisten van alle krijgsmachtdelen. Voor de aanstelling van reservisten gelden de eisen en voorwaarden voor het reservepersoneel van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). Ook beroepsmilitairen en reservisten geplaatst bij andere eenheden binnen het CLAS, bij het Commando Zeestrijdkrachten, bij het Commando Luchtstrijdkrachten of bij de Koninklijke Marechaussee kunnen deel uitmaken van het CEE. Beroepsmilitairen krijgen daarvoor een nevenplaatsing en reservisten met een primaire functie elders een secundaire arbeidsplaats.

 

Aspirant-ruiters volgen het volgende ontwikkeltraject: 1) deelname aan een kennismakings- en selectiedag; 2) deelname aan een of meer oefendag(en); 3) selectie voor de eenheid; 4) instroom in het depotpeloton; 5) inzet als groom, oppasser of lid van het KSD-detachement; 6) opname in een van beide pelotons; en tot slot 7) het reguliere selectieproces voor deelname aan de uitvoeringen.

 

Tijdens de de kennismakings- en selectiedag kijken twee of meer instructeurs van het CEE naar de rijvaardigheid. Er wordt gesprongen, ook met één hand, om de balans te beoordelen. Voldoet de kandidaat aan de door de commandant gestelde eisen, dan kan hij of zij doorstromen naar deelname aan een of meer oefendagen van de eenheid in 2024.

 

Kandidaten voor de kennismakings- en selectiedag op zondag 10 december op de Manege Korps Rijdende Artillerie in 't Harde zijn van harte welkom om zich voor 1 december 2023 aan te melden via DepotpelotonCEE@mindef.nl

 

 Huzaar Coen Kerbert behaalde het Militair Ruiterbewijs in 2021 en reed dit jaar tijdens Prinsjesdag als ruiter bij het Cavalerie Ere-Escorte in de Koninklijke Stoet